​Kursus i kongenit kardiologi i Juliane Marie Centret

​Kursus i kongenit kardiologi er et kursus på 8 moduler fordelt over 8 kursusdage.

​​

Målgruppen af kursister er primært sygeplejersker og jordemødre, som arbejder med børn og voksne med medfødt hjertesygdom.

Kurset indeholder både undervisning i sygdomslære om de hyppigst forekommende medfødte hjertesygdomme og undervisning i sygepleje til denne gruppe patienter.

Undervisningen omhandler alle aldersgrupper lige fra nyfødt til voksen. 

Herudover har kurset også et andet formål; nemlig at forbedre kursisternes kendskab til hinandens specialer og dermed åbne op for mere samarbejde på tværs af afdelinger og centre på Rigshospitalet.

Kurset planlægges i et samarbejde mellem Juliane Marie Centret og Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme.

Moduler

​Uddannelsen består af 8 moduler:

  • Modul 1: Medfødte hjertesygdomme
  • Modul 2: Hæmodynamik og neonatal kardiologi 
  • Modul 3: Diagnostiske metoder og pædiatrisk kardiologi 
  • Modul 4: Univentrikulære hjerter 
  • Modul 5: Voksne med medfødt hjertesygdom 
  • Modul 6: Behandling af medfødt hjertesygdom
  • Modul 7: Graviditet og hjertesygdom 
  • Modul 8: Tentamen 
 
For yderligere information eller spørgsmål, kontakt kursusansvarlige
Sygeplejerske Marianne Steen Jensen, marianne.steen.jensen@regionh.dk   
Eller sygeplejerske Malene Rosborg, malene.rosborg@regionh.dk 
 

​Modul 1: 4. september

Hjertebogen udleveres

​Modul 2: 11. september

​Modul 3: 20. september

v. Birgitte Lykkeberg og Rikke Karlsen: Sammenhængende patientforløb


Primær litteratur

"Parental experiences of their infant's hospitalization for cardiac surgery" Child 2015 (pdf, åbner nyt vindue)

Supplerende litteratur

"Health providers' caring: Nothing is too small for parents and children hospitalized for heart surgery" Heart & Lung 2017 (pdf, åbner nyt vindue)


v. Betina Nørager: Typiske arytmier ved medfødt hjertesygdom & Arytmi-behandling, ablation og ICD


Oplæg (pdf, åbner nyt vindue)


Litteratur

"Håndtering af takyarytmi hos patienter med kongenit hjertesygdom"Et holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab (pdf, åbner nyt vindue)

"ESC Guidelines for the management of grown-up congenital heart disease" The European Society of Cardiology (pdf, åbner nyt vindue)


v. Karen Noes Pedersen: Ernæringsproblematikker hos børn med medfødt hjertesygdom


Oplæg (pdf, åbner nyt vindue)


Litteratur

"Clinical practice Protein-losing enteropathy in children" (pdf, åbner nyt vindue)

"Feeding, growth and nutrition in children with congenitally malformed hearts" (pdf, åbner nyt vindue)

"Nutrition and growth in congenital heart disease - a challenge in children" (pdf, åbner nyt vindue)


v. Nete Hansen og Tanja Hovgaard Christensen: Smerterelaterede procedurer under indlæggelse


Oplæg (pdf, åbner nyt vindue)

​Modul 4: 26. september

​Modul 5: 27. september

v. Betina Nørager: Senkomplikationer hos den voksne patient


Oplæg (pdf, åbner nyt vindue)

​Modul 6: 2. oktober

 v. Susanne Christensen: Sygepleje til GUCH-patienten forud for hjertekirurgi


Oplæg (pdf, åbner nyt vindue)

​Modul 7: 9. oktober

v. Viktoria Kruse Starup og Susanne Christensen


Litteratur

"Prævention til kvinder med medfødte hjertesygdomme" (anbefales læst grundigt)

Redaktør