​Kursus i kongenit kardiologi i Juliane Marie Centret

Programmet består af ni heldagsmoduler fordelt over ca. 6 uger.

​​

Målgruppen af kursister er primært sygeplejersker og jordemødre, som arbejder med børn og voksne med medfødt hjertesygdom.

Kurset indeholder både undervisning i sygdomslære om de hyppigst forekommende medfødte hjertesygdomme og undervisning i sygepleje til denne gruppe patienter.

Undervisningen omhandler alle aldersgrupper lige fra nyfødt til voksen. 

Herudover har kurset også et andet formål; nemlig at forbedre kursisternes kendskab til hinandens specialer og dermed åbne op for mere samarbejde på tværs af afdelinger og centre på Rigshospitalet.

Kurset planlægges i et samarbejde mellem Juliane Marie Centret og Hjertecentret.

Læs mere om kurset og tilmeld dig på kursusportalen. 
Redaktør