Kliniske undervisere i Juliane Marie Centret

​De kliniske undervisere i Juliane Marie Centret (JMC) sikrer, at uddannelsen i klinikken tilrettelægges i overensstemmelse med studieordningen for sygeplejerskeuddannelsen.

De kliniske undervisere planlægger og koordinerer de kliniske undervisningsforløb og afholder kliniknær undervisning for de studerende. De kliniske undervisere deltager i studiesamtaler og varetager vejledning og eksamination i forbindelse med interne prøver.

De kliniske undervisere vejleder og superviserer de kliniske vejledere samt orienterer klinikkerne om nye tiltag i sygeplejerskeuddannelsen. Desuden varetager de kontakten med uddannelsesinstitutionerne.

Læs stillingsbeskrivelse (pdf, åbner nyt vindue)

Kliniske undervisere


Bodil Pille

Uddannet radiograf, sygeplejerske, diplomuddannelse i ledelse, systemisk faglig supervisor samt kandidat i generel pædagogik.

E-mail: bodil.pille@regionh.dk

Tlf.: 3545 4292 / Dect.: 3545 8756

Kliniske områder I: 

  • Fertilitetsklinikken 4071
  • Obstetrisk Klinik 5033/4 og 4021
  • Gynækologisk Klinik 5031, 5032 og 4004
  • Anæstesi- og Operationsklinikken afsnit 4013/4014

Pernille Sejr Olsen

Uddannet sygeplejerske, 1/6 diplom i klinisk vejledning, facilitator i simulation samt kandidat i sygeplejevidenskab.

E-mail: pernille.sejr.olsen@regionh.dk

Tlf.: 3545 0586​

Kliniske områder II: 

  • Neonatalklinikken afsnit 5021/23
  • BørneUngeKlinikken afsnit 4064/5062 og 5003/04

Sara Huld Sveinsdóttir Tackie

Tlf.: 3545 8467 

Kliniske områder III:

Afsnit: 5031, 5034, 4004, 5054, 5051, 5002
Redaktør