Kliniske undervisere i Juliane Marie Centret

​De kliniske undervisere i Juliane Marie Centret (JMC) sikrer, at uddannelsen i klinikken tilrettelægges i overensstemmelse med studieordningen for sygeplejerskeuddannelsen.

De kliniske undervisere planlægger og koordinerer de kliniske undervisningsforløb og afholder kliniknær undervisning for de studerende. De kliniske undervisere deltager i studiesamtaler og varetager vejledning og eksamination i forbindelse med interne prøver.

De kliniske undervisere vejleder og superviserer de kliniske vejledere samt orienterer klinikkerne om nye tiltag i sygeplejerskeuddannelsen. Desuden varetager de kontakten med uddannelsesinstitutionerne.

Læs stillingsbeskrivelse (pdf, åbner nyt vindue)

Kliniske undervisere


Bodil Pille

Uddannet radiograf, sygeplejerske, diplomuddannelse i ledelse, systemisk faglig supervisor samt kandidat i generel pædagogik.

E-mail: bodil.pille@regionh.dk
Tlf.: 3545 4292 / Dect.: 3545 8756

Tilknyttet afsnit: 
4013/14, 4071, 5031/32, 5033/34, 4021, 4001


Pernille Sejr Olsen

Uddannet sygeplejerske, 1/6 diplom i klinisk vejledning, facilitator i simulation samt kandidat i sygeplejevidenskab.

E-mail: pernille.sejr.olsen@regionh.dk
Tlf.: 3545 0586​

Tilknyttet afsnit:
4053, 3083/84, 5021, 5003/04, 4271/72

Sara Huld Sveinsdóttir Tackie

Tlf.: 3545 8467 

Tilknyttet afsnit:
4064, 5062, 5061, 5054/51, 5002
Anne Mørup Mellergaard

Tlf.: 3545 8757

Tilknyttet afsnit:
4063, 4144, 5023
Redaktør