Kliniknær undervisning i Juliane Marie Centret

Kliniknær undervisning tager udgangspunkt i fokusområderne for dit semester og supplerer din kliniske praksis.

Eksempler på kliniknær undervisning er præ- og postoperativ sygepleje og smertesygepleje.

Du deltager på forskellige hold afhængigt af om du er tilknyttet afsnit med voksne, fx gynækologiske patienter eller børn og unge.

Vi arbejder både med case undervisning samt simulations- og færdighedstræning. Vi forventer du er aktivt deltagende i undervisningen, så du får mest muligt ud af det.

Aktivitetsplaner og litteraturlister for netop dit klinikophold lægges på Praktikportalen senest 2 uger inden studiestart.

Fælles temadag

Hvert halve år holder vi en fælles temadag for vejledere og 6. semester studerende, hvor vi belyser et aktuelt tema gennem deltagerbaseret undervisning og diskussion.

Formålet er, ud over videndeling og refleksion, at skabe opmærksomhed omkring den enkeltes kompetencer, såvel studerende som vejleder, og at demonstrere styrken, når disse kompetencer i fællesskab skal føre til klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab.


Redaktør