Kompetenceudvikling af vejledere i JMC

For at du som klinisk vejleder kan udvikle dine vejlederkompetencer, tilbydes du en række aktiviteter, som styrker dine pædagogiske kompetencer. 

Uddannelsessymposium

Oktober 2017 afholdes det første tværfaglige uddannelsessymposium på Rigshospitalet, der skal være en tilbagevendende begivenhed.

Faglig supervision

De kliniske undervisere tilbyder sundhedsfaglig supervision (SFS) for kliniske vejledere. Et hold er på 8 personer og mødes 8 gange i løbet af et semester.

SFS er en pædagogisk proces, hvor refleksion over egen praksis stimulerer deltagernes faglige lærings- og vækstproces, således at kvaliteten af deres arbejde forbedres. SFS tager udgangspunkt i den enkelte deltagers konkrete problemstillinger fra praksis. Formålet med SFS er at skabe klarhed og overblik samt bevidstgøre deltageren om mulige handlemuligheder på oplevede problemstillinger.

Læring i klinisk praksis

Region Hovedstaden udbyder 2 gange årligt et meget populært 4 dages kursus i læring i klinisk praksis. Kurset henvender sig til nye vejledere, der endnu ikke har taget 1/6 diplom i klinisk vejledning.

Kurset er en introduktion til at vejlede sygeplejestuderende i klinisk praksis, ved at deltagerne tilegner sig viden om konkrete handlemuligheder i den daglige vejledning af studerende. Der undervises i forskellige studiemetoder, der støtter og udfordrer de studerendes læring. Du lærer at medtænke de studerendes forudsætninger og mangfoldighed i den daglige vejledning. Du skal søge kurset gennem din leder.

1/6 diplomuddannelse

Du har som klinisk vejleder mulighed for at søge en 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning. Uddannelsen udbydes af Professionshøjskolen Metropol flere gange årligt.

På modulet får du indsigt i det pædagogiske teorifelt, samt mulighed for at udvikle dine pædagogiske kompetencer. Du skal søge kurset gennem din leder.

 Læs mere om kurset 'Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser'.


Redaktør