Overblik over klinikophold

​​

Modul 1 

Sygepleje –
fag og profession
Igang med uddannelsen: 4 uger
Ophold i klinikken: 1 uge - heraf 2 dage i afsnit (Uge 10 eller 11 og 39 eller 40)
Praktikform: Observationspraktik
Fokusområder: Sygeplejerskens virksomhedsområde, Patientologi/patientperspektiv, Samspillet mellem patient og sygeplejerske

​Modul 2

Sygepleje –
sundhed og sygdom
Igang med uddannelsen: 3½ eller 4 måneder
Ophold i klinikken: 2 uger –heraf 6 dage i afsnit, Start uge 19, 21, 48 og 50
Praktikform: Observation og afgrænset”hands on”, fx værdimåling
Fokusområder: Hygiejne, kropspleje og velvære, måling og vurdering af patientens fysiologiske værdier, mobilitet/immobilitet og lejring

​Modul 4

Sygepleje – grundlæggende klinisk virksomhed
Igang med uddannelsen: ½ eller ¾ år
Ophold i klinikken: 10 uger, Start uge 6, 17, 35 og 46
Praktikform: Udførelse af grundlæggende sygepleje i tæt samarbejde med daglig vejleder eller anden sygeplejerske
Fokusområder: Færdigheder og interventioner ift. grundlæggende klinisk sygepleje, dvs.: Hygiejne, patientforløb, respiration og kredsløb, smerter, søvn, hvile, mobilisering, ernæring, udskillelse og væskebalance

Modul 5Igang med uddannelsen: 1 år
Ophold i klinikken: Kontakt Bodil Pille ​for information
Praktikform: 2 x 2-3 dage, interview eller deltagelse i tværfaglige grupper
Fokusområder: Tværfagligt samarbejde mellem sygeplejersker,ergo, fysioterapeut og bioanalytikere, etc.

Modul 11

Sygepleje – kompleks klinisk virksomhed
Igang med uddannelsen: 2½ år
Ophold i klinikken: 10 uger ,Start uge 6 og 35
Praktikform: Udførelse af kompleks sygepleje i tæt samarbejde med daglig vejleder eller anden sygeplejerske 
Fokusområder: Patienter med komplekse, akutte og kroniske sygdomme.
Udføre og formidle sygepleje

​Modul 12

Sygepleje –selvstændig professionsudøvelse
Igang med uddannelse: 2 ¾ år
Ophold i klinikken: 10 uger – i JMC altid samme afsnit som modul 11, Start uge 17 og 46
Praktikform: Planlægning og udførelse af kompleks sygepleje​, med stigende selvstændighed, i samarbejde med daglig vejleder eller anden sygeplejerske
Fokusområder: Patienter med komplekse, akutte og kroniske sygdomme.
Udføre, formidle samt lede og udvikle sygepleje

Modul 13
Ophold i klinikken: Kontakt Bodil Pille ​for information
Praktikform: Indsamling af data til valgfag

Modul 14
Ophold i klinikken: Kontakt Bodil Pille for information
Praktikform: BA projekt​

​Juliane Marie Centrets kliniske vejledere november 2013.

Redaktør