Kliniske vejledere i Juliane Marie Centret

Den kliniske vejleder skal medvirke til at skabe et godt læringsmiljø i afsnittet og skal introducere til og udvælge gode læringssituationer, hvor den studerende støttes i sin faglige og personlige udvikling.


I Juliane Marie Centret (JMC) vil du som studerende både møde kliniske vejledere og daglige vejledere.

Den kliniske vejleder har ansvaret for den kliniske undervisning i afsnittet af samtlige studerende og har minimum 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning eller anden tilsvarende pædagogisk uddannelse.

De kliniske vejledere står for at:

 • ​Koordinere den kliniske undervisning
 • Vejlede i forskellige læringsmetoder
 • Varetage vejledning og eksamination i klinikken
 • Deltage i studiesamtaler
 • Afholde klinikker med refleksion og fagligt input
 • Orientere om uddannelsen til sygeplejersker i klinikken
 • Supervisere og undervise de daglige vejledere
 • Varetage den eksterne kontakt med uddannelsesinstitutionerne.

 

De daglige vejledere står for at:

 • Introducere til læringsmulighederne i afsnittet og specialet   
 • Udvælge gode læringssituationer og støtte den studerende i at opsøge disse
 • Sikre den studerende medindflydelse på læreprocessen
 • Hjælpe den studerende med at afdække egne læringsbehov
 • Anbefale egnede metoder til at lære om et givent praksisfelt
 • Undervise og vejlede den studerende i den direkte sygepleje ('bed-side').
 • Være observatør og vejleder for den studerende under sygeplejeinterventionen forud for den interne prøve (modul 4 og 11)
 • Sikre, at der er en plan for den studerende, når den daglige vejleder ikke selv er til stede i afsnittet.

Kliniske vejledere

 

Bodil Pille
Uddannet radiograf, sygeplejerske, diplomuddannelse i ledelse, systemisk supervisor samt kandidat i generel pædagogik.

Tilknyttet afsnit:  
4013/14, 4071, 5031/32, 5033/34, 4021, 4001

Tlf.: 3545 4292 / Dect.: 3545 8756
Pernille Sejr Olsen
Uddannet sygeplejerske, klinisk vejleder samt kandidat i sygeplejevidenskab.
 
Tilknyttet afsnit: 
4053, 3083/84, 5021, 5003/04, 4271/72

Tlf.: 3545 0586​

​Sara Huld Sveinsdóttir Tackie

Tilknyttet afsnit:
4064, 5062, 5061, 5054/51, 5002

Tlf.: 3545 8467 

Anne Mørup Mellergaard

Tilknyttet afsnit:
4063, 4144, 5023

Tlf.: 3545 8757


Redaktør