Kliniske undervisere i Juliane Marie Centret

​De kliniske undervisere i Juliane Marie Centret (JMC) sikrer, at uddannelsen i klinikken tilrettelægges i overensstemmelse med studieordningen for sygeplejerskeuddannelsen.

De kliniske undervisere planlægger og koordinerer de kliniske undervisningsforløb og afholder kliniknær undervisning for de studerende. De kliniske undervisere deltager i studiesamtaler og varetager vejledning og eksamination i forbindelse med interne prøver.

De kliniske undervisere vejleder og superviserer de kliniske vejledere samt orienterer afdelingerne om nye tiltag i sygeplejerskeuddannelsen. Desuden varetager de kontakten med uddannelsesinstitutionerne.

Læs stillingsbeskrivelse (pdf, åbner nyt vindue)

Kliniske undervisere

Bodil Pille

Uddannet radiograf, sygeplejerske, diplomuddannelse i ledelse, systemisk faglig supervisor samt kandidat i generel pædagogik.
E-mail: bodil.pille@regionh.dk
Tlf.: 3545 4292 / Dect.: 3545 8756


Pernille Sejr Smedegaard

Uddannet sygeplejerske, 1/6 diplom i klinisk vejledning, facilitator i simulation samt kandidat i sygeplejevidenskab.
E-mail: pernille.sejr.smedegaard@regionh.dk
Tlf.: 3545 0586​


Sara Huld Sveinsdóttir Tackie

Tlf.: 3545 8467 


Anne Mørup Mellergaard

Tlf.: 3545 8757


Redaktør