​​

Social- og sundhedsassistentelever i Juliane Marie Centret

​Social- og sundhedsassistentelever i Juliane Marie Centret (JMC) møder en arbejdsplads, der arbejder ud fra høj faglighed med fokus på kvalitet og udvikling samt gensidig respekt.

​I JMC ønsker vi at sikre den kliniske uddannelse for elever, således at der løbende sker udvikling og justeringer, for at vi kan leve op til uddannelsesordningen for social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

Læringsmiljøet og den pædagogiske tilgang

Læringsmiljøet er baseret på udvikling og evidens, hvor de kliniske undervisere og praktikvejlederne har en aktiv interesse i din uddannelse. Vi støtter og udfordrer de forskellige læringsprocesser, dels ved fokus på inddragelse i praksisfællesskabet, og dels ved at tilbyde før-, under- og eftervejledning i forbindelse med udførelse af interventioner. 

De kliniske undervisere i JMC og på tværs af Rigshospitalet afholder lokal og tværgående undervisning med udgangspunkt i praktikmålene for uddannelsen. 

I samarbejde med dig, som elev, ønsker vi at udvikle dine kompetencer i klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab ud fra en anerkendende tilgang til læring. Vi bestræber os på at tilrettelægge et uddannelsesforløb, hvor der tages udgangspunkt i den viden samt de færdigheder og kompetencer du bringer med.

Vi forventer, at du er reflekterende i klinikken, og med støtte fra din vejleder aktivt arbejder på at omsætte din teoretiske viden til praksis.

Mere information

For yderlig information kan de klinisk uddannelsesansvarlige sygeplejersker/kliniske undervisere kontaktes:

Sarah Elton
Juliane Marie Centret, Afsnit 4074
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh.Ø
Tlf.: 3545 0586​
sarah.elton.sander.01@regionh.dk

Anne Mørup Mellergaard 
Juliane Marie Centret, Afsnit 4074
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh.Ø
Tlf.: 3545 8757
anne.moerup.mellergaard@regionh.dk


Redaktør