Social- og sundhedsassistentelever i Juliane Marie Centret

​Social- og sundhedsassistentelever i Juliane Marie Centret (JMC) møder en arbejdsplads, der arbejder ud fra høj faglighed med fokus på kvalitet og udvikling samt gensidig respekt.

​I JMC ønsker vi at sikre den kliniske uddannelse for elever, således at der løbende sker udvikling og justeringer, for at vi kan leve op til uddannelsesordningen for social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

Læringsmiljøet og den pædagogiske tilgang

Læringsmiljøet er baseret på udvikling og evidens, hvor de kliniske undervisere og praktikvejlederne har en aktiv interesse i din uddannelse. Vi støtter og udfordrer de forskellige læringsprocesser, dels ved fokus på inddragelse i praksisfællesskabet, og dels ved at tilbyde før-, under- og eftervejledning i forbindelse med udførelse af interventioner. 

De kliniske undervisere i JMC og på tværs af Rigshospitalet afholder lokal og tværgående undervisning med udgangspunkt i praktikmålene for uddannelsen. 

I samarbejde med dig, som elev, ønsker vi at udvikle dine kompetencer i klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab ud fra en anerkendende tilgang til læring. Vi bestræber os på at tilrettelægge et uddannelsesforløb, hvor der tages udgangspunkt i den viden samt de færdigheder og kompetencer du bringer med.

Vi forventer, at du er reflekterende i klinikken, og med støtte fra din vejleder aktivt arbejder på at omsætte din teoretiske viden til praksis.

Undervisning og uddannelsesgruppen

Uddannelsesgruppen varetager den kliniske del af uddannelsen i praktik 3, som foregår i et tæt samarbejde med SOPU København og SOSU C Brøndby.

Uddannelsesgruppen for social- og sundhedsassistentelever består af en klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske/klinisk underviser. Der har en sygeplejefaglig og akademisk baggrund. 

I alle afsnit er der ansat sundhedsfagligt personale, der i samarbejde med den klinisk undervisningsansvarlig/klinisk underviser er ansvarlige for den daglige vejledning. Det tilstræbes at vejlederne har 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning og pædagogik eller et kursus i praktikvejledning.

Mere information

For yderlig information kan den klinisk uddannelsesansvarlige sygeplejerske/kliniske underviser kontaktes:

Bodil Pille
Juliane Marie Centret , Afsnit 4074
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh.Ø
Tlf.: 3545 8756
bodil.pille@regionh.dk Redaktør