Sekretærelever i Juliane Marie Centret

​​

​​​

Juliane Marie Centret (JMC) er Rigshospitalets center for børn, kvinder,  forplantning og klinisk genetik. Der er  8 afdelinger i centret og en række specialer, der tilsammen knytter sig til hele menneskets livscyklus: Fra graviditet og fødsel til sygdomsbehandling i alle livets faser.

Som lægesekretærelev på Region Hovedstadens Hospitaler skal du i praktik på 3 forskellige hospitaler og i 3 forskellige specialer. Et af disse ophold, kunne være i Juliane Marie Centret. Hvert praktikophold varer 8 måneder.

Juliane Marie Centret modtager ca. 12 lægesekretærelever for hvert praktikophold, fordelt i 7 af de 8 afdelinger i centret.

I JMC vil du komme i kontakt med et eller flere specialer indenfor obstetrik, gynækologi, vækst og reproduktion, klinisk genetik, fertilitet, neonatologi​ og det pædiatriske område. Du vil komme omkring mange facetter i en lægesekretærs daglige arbejde, alt afhængigt af hvor langt du er i din lægesekretæruddannelse. I mange afdelinger vil det også være muligt at følge andre personalegruppers arbejde i løbet af elevtiden.


Særligt for lægesekretærelever i JMC

I JMC vægter vi samarbejde på tværs af afdelinger højt, derfor har vi etableret et netværk for alle elevansvarlige i centret. Det gør det muligt for os at etablere evt. studiedage/ophold i andre afdelinger, som du ikke er fast tilknyttet.


Funktionsområder for uddannede lægesekretærer i JMC
I JMC kan vi tilbyde mangeartede stillinger for uddannede lægesekretærer:

I klinik, på sengeafsnit, visitationssekretær, sekretær for en professor, ledende lægesekretær, afdelingsledelsessekretær, sekretær i en reception, centerchefsekretær, projektsekretær, teamkoordinator, diverse specialiserede lægesekretærstillinger.


Vi glæder os til at byde dig velkommen i JMC.

På centrets vegne,

De ledende lægesekretærer og elevansvarlige lægesekretærer


Om lægesekretæruddannelsen
Lægesekretæruddannelsen tager 2 år og er bygget op omkring vekseluddannelsesprincippet, som er en vekslen mellem praktikophold på hospital og skoleperioder på en handelsskole.

Lægesekretæruddannelsen administreres af et team af uddannelseskonsulenter i HR & Uddannelse, Region Hovedstaden (HRU).

Uddannelseskonsulenterne har det overordnede ansvar for lægesekretærelevernes samlede uddannelsesforløb. I praktikafdelingerne er det den uddannelsesansvarlige lægesekretær, der er ansvarlig for planlægning af praktikken for den enkelte elev.

Læs mere om lægesekretæruddannelsen i Region Hovedstaden

Redaktør