Vejledning under speciallægeuddannelsen i gynækologi-obstetrik

​Alle uddannelsessøgende læger tildeles en hovedvejleder inden ansættelse starter. Første samtale​​ med hovedvejlederen finder sted som et led i introduktionen. ​

​​​​

​​Beskrivelse af vejlederfunktion 

Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel og Afdeling for Kvindesygdomme har 3-4 hovedvejledere hver, som varetager ad hoc samtaler med uddannelseslægerne samt laver individuelle uddannelsesplaner. 

Princip for fordeling af vejledere 

Almen praksis læger, introduktionslæger, kursister og 1. reservelæger vil blive tildelt en hovedvejleder fra Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel eller Afdeling for Kvindesygdomme. Hovedvejledere er overvejende afdelingslæger og overlæger, men kursister sent i hoveduddannelsen kan i perioder være vejledere for introduktionslæger og almen praksis læger. 

Individuelle uddannelsesplaner

De individuelle uddannelsesplaner er de referater, den uddannelsessøgende læge skal skrive efter hver samtale og e-maile til hovedvejleder og den uddannelsesansvarlige overlæge.
Den uddannelsessøgende vælger selv, om de vil skrive et referat eller bruge skema til referat af samtalen.  

Information


Kurser


Funktionsbeskrivelser​​​
Redaktør