Speciallægeuddannelsen i gynækologi-obstetrik

Speciallægeuddannelsen i gynækologi-obstetrik på Juliane Marie Centret foregår som arbejde på Gynækologisk Klinik og Obstetrisk Klinik. ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Speciallægeudd​annelsen består af en 1-årig introduktionsuddannelse og et hoveduddannelsesforløb af 4 års varighe​​d. Introduktionsuddannelse og hoveduddannelse administreres i samarbejde med Sekretariatet for lægelig videreuddannelse i Øst.​

Indholdet i uddannelsen er defineret som kompetencer i målbeskrivelserne. Kompetencemålene sikrer, at du som​​​ færdigud​​dannet speciallæge har minimumskompetencer indenfor alle syv lægelige kompetenceområder: Medicinsk ekspert, Samarbejder, Kommunikator, Akademiker, Sundhedsfremmer, Leder/administrator og Professionel.

Under ​uddannelsesforløbet har du endvidere løbende vejledningssamtaler med en mere erfaren læge. Disse ad ho​​c samtaler er til for at sikre, at forventningerne til dig og din indlæring er klare, og at alt går, som det skal. På samtalerne er der også mulighed for at drøfte karriereplaner.

Læs mere om uddannelsen

Introduktion til udd​annelsen

​​For nya​nsatte


Redaktør