Speciallægeuddannelsen i anæstesiologi

En læge giver et barn en sprøjte, mens moren holder barnet

​​

​Speciallægeuddannelsen i anæstesiologi i Region Øst

Hoveduddannelsen i anæstesiologi er opbygget med 1 år på en anæstesiafdeling på et af de store regionale hospitaler i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, 2 år på Rigshospitalet og 1 år på en anden stor regional anæstesiafdeling. Kommende anæstesilæger kommer alle forbi Rigshospitalet i deres uddannelse mhp. uddannelse i de mange højt specialiserede funktioner, der er på Rigshospitalet. I Juliane Marie Centret tilbyder vi uddannelse i børneanæstesi og obstetrisk anæstesi. Læger i hoveduddannelsen kommer forbi afdelingen i 3 eller 6 måneder.

Redaktør