Uddannelse i Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning

​​​​

Klinikken gennemfører uddannelse ved at have praktikanter inden for sine fagområder. Igennem forskningsenhedens virksomhed uddannes løbende forskere i seminarforløb vedrørende psykologisk og psykosocial forskning. Seminarerne indgår i de Ph.d.-studerendes uddannelse.

Psykologer

Der arbejdes for, at psykologer kan gennemgå autorisations- og videreuddannelse. Målet er etablering af en uddannelsesplan for alle nyansatte psykologer med henblik på specialistuddannelse som enten specialist i sundhedspsykologi, psykoterapi, børnepsykologi og/eller neuropsykologi. Uddannelsesarbejdet søges gennemført i samarbejde med psykologer i andre centre. Som led i etableringen af en forskningsenhed etableres via forskerseminarerne egentlige forskerkurser bl.a. under Ph.d.-ordningen. Desuden har forskningsenheden et samarbejde med forskerskole.

Socialrådgivere

Socialrådgiverne er løbende i uddannelse med henblik på at være opdateret på de social-retlige og retslige områder samt med henblik på at være ajour om nye organisationsformer i de socialforvaltninger, som Rigshospitalet samarbejder med. Socialrådgiverne indgår i det Faglige Selskab for Sundhedssocialrådgivere

Pædagoger

Pædagogerne deltager i forskellige kurser med henblik på udvidelse af deres faglige kompetencer.


Redaktør