​​​​​​

For fagfolk

​Psykologiske, sociale og pædagogiske forhold er afgørende for patientbehandling, omsorg og patienternes oplevelser på hospitalet. De er forudsætningen for et helhedssyn på patienten, hvor sygdom og sygdomsbehandling berører alle dele af patientens psykosociale virkelighed, ligesom sundhed og helbredelse afhænger af den samlede psykosociale tilstand.

Klinikken udfører arbejde på følgende tre hovedområder:

Korterevarende og akutte behandlingsforløb 

(med fokus på distrikts- og tværsektorielt samarbejde)

 • Genetisk rådgivning
 • Gynækologi
 • Svangerskab, Fødsel, Barsel
 • Neonatalogi
 • Almen- distrikts- og socialpædiatri

Længerevarende sygdomsforløb og intensiv behandling

 • Kræftsygdomme
 • Kræftlignende sygdomme
 • Immunologi
 • Leversygdomme
 • Hjertesygdomme

Kroniske lidelser (med tilbagevendende hospitalskontakter)

 • Reumatologi
 • Børnekirurgi
 • Cystisk Fibrose
 • Lungelidelser
 • Neurologiske lidelser
 • Genetiske sygdomme

Ekspertområder

Specialerne hospitalspsykologi, -pædagogik og -socialrådgivning har til opgave at forvalte den sammenhæng, der er imellem sygdom og behandling og alle de andre aspekter af patientens liv før, under og efter hospitalsopholdet.

Arbejdet udføres primært i form af direkte patientbehandling og desuden som vejledning, supervision og undervisning af det øvrige personale. 
Redaktør