Socialrådgivning i Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning

Det er vigtigt, at din bopælskommune, så hurtigt som muligt, bliver informeret om dit behov for hjælp. 
Ansøgningstidspunktet er afgørende for, hvornår hjælpen kan bevilges.

Hvem kan henvises
Det er plejepersonalet på den afdeling, man er tilknyttet, der kan lave en henvisning til socialrådgiverbistand.

Socialrådgivernes opgaver
Ud fra sygdommens- og behandlingens art kan vi hjælpe dig med at få et indblik i, hvilke muligheder for støtte, der eksisterer. 

Vi kan hjælpe med at skabe kontakt og videresende nødvendig dokumentation til de instanser, der kan træffe afgørelse i din sag.

​Eksempler på hjælp
  • ​Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
  • Dækning af nødvendige merudgifter afledt af indlæggelses- og behandlingsforløbet
  • Støtteforanstaltninger i/uden for hjemmet
Det er din hjemkommune, der har beslutningskompetencen mht., hvilken hjælp der kan bevilges. Ydelser og tilbud kan variere fra kommune til kommune, da hver enkelt kommune selvstændigt fastlægger sit serviceniveau inden for lovens rammer. ​

Sociale rettigheder
Du kan læse mere om dine sociale rettigheder i Socialrådgiverpjecen.

​​ 
Redaktør