Pædagogisk støtte i Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning

Barn og voksen leger med en bold
Hospitalspædagogik er en specialindsats, der skal sikre, at indlagte børn grundlæggende får mulighed for at være børn ved siden af, at de også er syge/patienter. Vi tager i vores arbejde udgangspunkt i at se det raske i barnet.

Hvem kan henvises
Man bliver ikke individuelt henvist til pædagogisk støtte. Det er plejepersonalet, der aftaler med pædagogen, hvis der er behov for en særlig indsats.
Pædagogernes indsats er målrettet mod de børn, der er indlagte, og de forældre, der har behov for pædagogisk støtte og vejledning. 

Pædagogens opgaver
Vi tilrettelægger de pædagogiske forløb og aktiviteter i samarbejde med forældrene og ud fra følgende faktorer:
  • Sygdommens og behandlingens art
  • Familiens ressourcer
  • Barnets udviklingsniveau
Vi arbejder på at skabe en relation til det enkelte barn, med henblik på at motivere barnet både psykisk; motorisk; sprogligt og socialt med det formål at sikre barnets udvikling og styrke identiteten som ’barn’ i modsætning til patient/syg.

Alle indlagte børn er velkomne i afsnittenes legestuer, hvor afsnittets pædagog er til stede på forskellige tidspunkter i løbet af ugen.


Redaktør