Familiecentreret pleje og behandling i Juliane Marie Centret

Familiecentreret pleje og behandling er det overordnede værdigrundlag i Julian​​e Marie Centret.

​​

Familiecentreret pleje og behandling i Juliane Marie Centeret betyder, at højt specialiseret pleje og behandling gives af et personale, der samtidig tilgodeser de menneskelige behov og ressourcer hos patient, pårørende og familien som helhed. Som modtager af plejen og behandlingen bliver man derfor involveret på en måde, hvor man oplever, at ens egne ressourcer får betydning i håndtering af de udfordringer, sygdoms- og behandlingsforløbet indebærer på kortere og længere sigt. Dette er formuleret i centerets strategi - "Det er resultatet for patienten, der tæller"

Familiecentreret behandling og pleje betyder, at vi vægter følgende fire principper højt:

  • ​Patienten og dennes familie behandles med værdighed og respekt
  • Professionelle sundhedspersoner kommunikerer og udveksler information med patient og familie på en måde, som er brugbar og meningsfuld for begge parter. 
  • Involvering af patienten og familien, deres erfaringer og ressourcer sigter mod at bevare og udvikle patientens og familiens oplevelse af kontrol og selvstændighed i forløbet         
  • Det person- og familiecentrerede værdigrundlag er medtænkt i alle sammenhænge lige fra den daglige behandling og pleje, til kliniske retningslinjer, uddannelse af personalet, politikker og forskning.​ 


Redaktør