​​​​​​​​

Patientinddragelse og -tilfredshed i Juliane Marie Centret

Juliane Marie Centret arbejder målrettet med patientinddragelse og kvalitetsud​​vikling. Målet er at skabe så optimale patientforløb som muligt, hvor ​god behandling er i fokus på alle måder.​​ ​​​