​​​

Juliane Marie Centret's brugerpanel

​Juliane Marie Centret ønsker at arbejde aktivt med patientinddragelse i både pleje og behandling, patientforløb og organisatoriske ændringer. Centret har derfor oprettet et brugerpanel for tidligere og nuværende patienter og pårørende i centret.​

​Målet med brugerpanelet

Målet er, at patienter og pårørende skal komme med ideer og være centrets sparringspartner i forhold til både fremtidens patientforløb samt indretning og design af fremtidens jmc gennem fokusgrupper, interviews, dialogmøder og workshops.

Alle tidligere og nuværende patienter og pårørende i Juliane Marie Centret kan melde sig.

Som medlem af brugerpanelet vælger man selv, hvad man ønsker at blive involveret i. Der vil blive tale om:

  • ​Spørgsmål på e-mail
  • Spørgeskemaundersøgelser
  • Workshops med andre patienter og pårørende
  • Workshops med fagfolk fra Rigshospitalet
  • Feedbackmøder
  • Fokusgrupper
  • ETC. 

Medlemmerne vil blive inviteret via e-mail til at deltage i de forskellige former for arrangementer og initiativer. ​Se en oversigt over initiativer og arrangementer​.

Retningslinjer for Juliane Marie Centrets brugerpanel

Man er medlem for max to år ad gangen. 

Ved tilmelding skal man være tilknyttet mindst en af Juliane Marie Centrets klinikker, enten som patient, eller pårørende til en patient. Det kan være i et aktivt forløb, eller et forløb, der er afsluttet inden for de sidste 12 måneder. Dette for at sikre, at den feedback vi får fra panelet, tager udgangspunkt i centret og klinikkernes nuværende tilstand.

Når de to år er gået, kan man sagtens fortsætte med at være medlem, hvis man stadig er i et aktivt forløb i centret

Tilmelding

Alle patienter og pårørende, tidligere som nuværende, kan tilmelde sig via dette Survey-Xact spørgeskema:

›​ Tilme​lding​ (via Survey-Xact)


Har du spørgsmål til brugerpanelet, er du velkommen til at kontakte Juliane Marie Centrets kommunikationsrådgiver​, Linda Svenstrup Munk, på linda.svenstrup.munk@regionh.dk.​ 

Du kan til enhver tid melde dig ud af panelet igen. 

Som medlem af brugerpanelet skal du give tilladelse til, at vi må kontakte dig på e-mail med spørgsmål, invitationer til arran​gementer med brugerinddragelse og andre tiltag. Vi skriver ind i mellem en e-mail til hele panelet på een gang, og du skal derfor skrive under på, at vi må gøre dette, og at du vil bevare oplysninger om de andre i panelet fortroligt.

Tilmeld dig via dette Survey-Xact spørgeskema: www.tiny.cc/brugerpanel-jmc

Ungepanel

Juliane Marie Centret har også et ungepanel, som er tilknyttet Ungdomsmedicinsk Enhed. 

Ungepanelet blev etableret i efteråret 2013. Det består af 11 unge i alderen 15-23 år. Panelet mødes med UME ved 6-8 årlige aftenmøder.  Udover rådgivning af UME og Rigshospitalets afdelinger bidrager de unge med egne idéer. 

› Læs mere om Ungepanelet​


Redaktør