Juliane Marie Centret's brugerpanel

​Juliane Marie Centret ønsker at arbejde aktivt med patientinddragelse i både pleje og behandling, patientforløb og organisatoriske ændringer. Centret har derfor oprettet et brugerpanel for tidligere og nuværende patienter og pårørende i centret.​

​​

​Målet med brugerpanelet

Målet er, at patienter og pårørende skal komme med ideer og være centrets sparringspartner i forhold til både fremtidens patientforløb samt indretning og design af fremtidens jmc gennem fokusgrupper, interviews, dialogmøder og workshops.
Alle tidligere og nuværende patienter og pårørende i Juliane Marie Centret kan melde sig. 
  
Som medlem af brugerpanelet vælger man selv, hvad man ønsker at blive involveret i. Der vil blive tale om:
  • ​Spørgsmål på e-mail
  • Spørgeskemaundersøgelser
  • Workshops med andre patienter og pårørende
  • Workshops med fagfolk fra Rigshospitalet
  • Feedbackmøder
  • Fokusgrupper
  • ETC. 
Medlemmerne vil blive inviteret via e-mail til at deltage i de forskellige former for arrangementer og initiativer. ​Se en oversigt over initiativer og arrangementer​.

Tilmelding

Alle patienter og pårørende, tidligere som nuværende, kan tilmelde sig her.

Har du spørgsmål til brugerpanelet, er du velkommen til at kontakte Juliane Marie Centrets kommunikationsrådgiver​, Linda Svenstrup Munk, på linda.svenstrup.munk@regionh.dk.​ 
Du kan til enhver tid melde dig ud af panelet igen. 

Som medlem af brugerpanelet skal du give tilladelse til, at vi må kontakte dig på e-mail med spørgsmål, invitationer til arran​gementer med brugerinddragelse og andre tiltag. Vi skriver ind i mellem en e-mail til hele panelet på een gang, og du skal derfor skrive under på, at vi må gøre dette, og at du vil bevare oplysninger om de andre i panelet fortroligt.

Ungepanel

Juliane Marie Centret har også et ungepanel, som er tilknyttet Ungdomsmedicinsk Videnscenter. 

Ungepanelet blev etableret i efteråret 2013. Det består af 11 unge i alderen 15-23 år. Panelet mødes med UMV ved 6-8 årlige aftenmøder.  Udover rådgivning af UMV og Rigshospitalets afdelinger bidrager de unge med egne idéer. 

› Læs mere om Ungepanelet​
Redaktør