​​​​​​​​​​​​klik for at åbne strategien i pdf

Strategi for Juliane Marie Centret

​Juliane Marie Centrets vision er at være Nordens bedste kvinde-barn center og blandt de ti bedste centre i verden
Juliane Marie Centrets Strategi 2025 har fire strategiske fokusområder, fire værdier og én klar målsætning: 

"Det er værdien for patienten, der tæller". 

Vi ønsker at gøre en forskel for vores patienter og deres familier i kraft af vores behandlingstilbud, vores dygtige personale og vores tilgang til patienten og familierne. 

Vi vil være kendt for at være en god arbejdsplads, et godt uddannelsessted og en anerkendt medspiller i det nationale og internationale forskningsmiljø. Et center med høj patienttilfredshed pga. høj kvalitet i den patientbehandling og pleje, vi tilbyder og udfører. Strategien for at lykkes hermed er beskrevet i Juliane Marie Centrets Strategi 2025.

Fokusområder

De fire fokusområder for strategi 2025 er 

  • Patientbehandling
  • Personale og arbejdsmiljø
  • Forskning
  • Uddannelse

De fire tværgående værdier

De fire tværgående værdier, er

  • Det sammenhængende sundhedsvæsen
  • Ligeværdig kommunikation og involvering
  • Prioritering og bæredygtighed
  • Udsyn og internationalisering

Strategi 2025 er udformet i relation til Rigshospitalets strategi samt Region Hovedstadens visioner og strategier.

Strategien er udarbejdet af centerledelsen i JMC i samarbejde med alle afdelinger og med bidrag fra medarbejdere i alle afdelinger af centret, samt med input fra både uddannelsesnetværk, forskningsnetværk og patienter og pårørende i centret

Juliane Marie Centret strategi 2025


Redaktør