Strategi og politikker i Juliane Marie Centret

​Juliane Marie Centrets vision er at være Nordens bedste kvinde-barn center og blandt de ti bedste centre i verden. 

​​​​​​​​​​​​

Juliane Marie Centrets Strategi 2020 har tre strategiske fokusområder og  en klar målsætning: 

"Det er resultat​et for patienten, der tæller". 

At have resultatet for patienterne i fokus i alt, hvad vi gør er motivet for yderligere specialisering, udvikling, forskning og uddannelse.

Juliane Marie Centrets tre fokusområder for  strategi 2020 er: 

  • Patient                    
  • Forskning                 
  • Uddannelse
Formålet med at vælge netop disse som fokusområder er et ønske om at forandre for at forbedre. ​Indsatsen omkring de tre fokusområder understøttes af et tværgående arbejde udmøntet i Juliane Marie Centrets tværgående politikker og strategier for:


Strategi 2020 er udformet i relation til Rigshospitalets strategi samt  Region Hovedstadens visioner og strategier.

Strategien har været i høring i all eklinikker og er endeligt godkendt i afdelingsledelseskredsen samt i centrets MED-udvalg. Redaktør