Råd og udvalg i Juliane Marie Centret

Juliane Marie Centret har en række forskellige mødefora, udvalg og netværk for medarbejdere. ​

​​​

Råd og komit​eer

​Juliane Marie Centret har følgende råd og komiteer:

Klinisk Et​​​isk Komite for Pædiatri

Juliane Marie Centret har etableret en Klinisk Etisk Komite for Pædiatri.  Komiteen er rådgivende i forhold til sundhedspersonale, der ønsker afklaring og drøftelse af etiske/moralske problemstillinger og dilemmaer, der vedrører behandling af børn på Rigshospitalet.
Læs mere om Klinisk Etisk Komite for Pædiatri. 

​Kvalitetsråd​​/kvalitetsorganisering

Juliane Marie Centret har etableret et netværk af medarbejdere, der er udpeget som kvalitetsmedarbejdere i afdelingerne i JMC. Centerledelsen er øveste ansvarlige for kvalitetsrådet i JMC. 


​Møde​​​fora
De faste mødefora i centret består af:

Afdelingsledelsesmøder 

En repræsentant for hver afdelingsledelse mødes ugentligt med ledelsen af Juliane Marie Centret til møder om den daglige drift og udvikling.

​Temamøder med afdelingsledelser og stab

Ca. hver måned mødes alle afdelingsledelser med centerledelsen og relevante dele af staben til temamøder om forskellige udviklingstiltag, nye retningslinier, innovationsprojekter, strategier eller lign.​

​CMU-møder

Centrets MED-Udvalg holder møder med jævne mellemrum ca. hver 2. måned.​


Grupper og netværk

Centret har mange forskellige erfa-grupper og netværk, nogle af dem er liste her:​

​​Arbejdsmiljøgrupper

Alle afdelinger i JMC her udpeget en arbejdsmiljøgruppe bestående af en arbejdsmiljøre​præsentant og en arbejdslederrepræsentant samt en arbejdsmiljøansvarlig afdelingsleder. Gruppen mødes efter behov. 


​​Netværk for forskningsinteresserede og forskningsaktive sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere og andet MVU-personale i JMC.

Læs mere om netværket under Den tværfaglige For​​skningsenhed for Kvinders, Børns og Familiers Sundhed


Netværk for ph.d.-studerede og post.doc. jordemødre, sygeplejersker etc. i JMC

Læs mere på hjemmesiden under Den tværfaglige Forskningsenhed for Kvinders, Børns og Familiers Sundhe​d​. Redaktør