Om Juliane Marie Centret

Juliane Marie Centret (JMC) for kvinder, børn og forplantning er et af de 8 højt specialiserede centre på Rigshospitalet. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Juliane Marie Centret er et højt specialiseret center på Rigshospitalet, der består af 8 afdelinger samt en ​række enheder og videnscentre og over 1200 ​medarbejdere fra forskellige faggrupper og specialer.​

Juliane Marie Centret behandler, forsker og underviser inden for områderne: Fødsler, for tidligt fødte børn, sygdomme hos børn, sygdomme hos kvinder, mandlige og kvindelige fertilitetsproblemer samt vækstproblemer og klinisk genetik. 

På internationalt niveau

På flere områder er centret med i den internationale elite. Det gælder både inden for forskning, uddannelse og patientbehandling og pleje.

Der er 19 pr​ofessorer tilknyttet Juliane Marie Centret, som sammen med centrets øvrige forskere hvert år producerer mere end 450 videnskabelige publikationer.
Se en oversigt over alle centrets publikationer 

​8 afdelinger

Centret  er opdelt i 8 afdelinger, som har eget budget og ledelse. Der er et tæt samarbejde mellem centrets otte afdelinger og forskellige fagområder inden for både patientbehandling og -pleje, forskning og uddannelse.

De 8 afdelinger i Juliane Marie Centret ​​er: 

Juliane Marie Centrets vision er at være Nordens bedste kvinde-barn center og være blandt de ti bedste ce​ntre i verden. Frem mod 2020 vil vi have resultatet for patienterne i fokus i alt, hvad vi gør. Det er motivet for yderligere specialisering, udvikling, forskning og uddannelse.

​Læs mere i centrets politikker og strategier:

​​Hvorfor hedder det Juliane Marie Centret?
Centret har taget navn efter Dronning Juliane Marie (1729 -1796), Frederik den V´s dronning. Juliane Marie var medstifter af fødselsstiftelsen og har også lagt navn til Juliane Maries Vej, som centret har indgang fra.​


Redaktør