Nøgletal om fødsler på Rigshospitalet

​Se nøgletal ​fra Obstetrisk Klinik.​

Antal fødsler i 2015

  • 5.672 fødsler, heraf:​
    • 2,3 % tvillinge-fødsler
    • 21 % født ved kejsersnit​​
    • 8 % født for tidligt
    • ​2,2 % hjemmefødsler​

Smertelindring
35 % af de fødende får epiduralblokade​. 
96 % af de fødende der ønsker smertelindring med epiduralblokade får denne anlagt indenfor en time efter narkoselægen er adviseret.

Flergangsfødende
Af de flergangsfødende (med ét barn, som ligger i hovedstilling), der går spontant i fødsel omkring terminen, føder 99 % vaginalt, 1 % får lavet kejsersnit.

Førstegangsfødende
Af de førstegangsfødende (med ét barn, som ligger i hovedstilling), der går spontant i fødsel omkring terminen, føder 94 % vaginalt, 6 % får lavet kejsersnit.

Kejsersnit
I alt får 21 % af de fødende på Rigshospitalet lavet kejsersnit (akut eller planlagt).

Hjemmefødsler
I 2015 varetog Rigshospitalet 122 planlagte hjemmefødsler, svarende til 2,2 %. 


Redaktør