Hjemmefødsel

​For nogle kvinder er det forbundet med mere tryghed og ro at føde hjemme. Ro og tryghed er afgørende elementer for, hvordan en fødsel skrider frem.

En hjemmefødsel foregår i dine egne vante omgivelser, hvor du er omgivet af de mennesker og de ting, der giver dig tryghed. Der kommer en jordemoder fra fødegangen, som er tilstede kun for dig.

Man skal være rask og have en normal graviditet for, at det kan anbefales at føde hjemme. Opfyldes disse krav, er det sikkert at føde hjemme.

Vigtig information om  hjemmefødsler: 

Fra 1.9.19 varetages hjemmefødsler tilknyttet regionens 4 fødesteder af et regionalt team af hjemmefødselsjordemødre, som har særlig interesse for hjemmefødsler

Den regionale hjemmefødselsordnings egen hjemmeside er på vej, og ligeså revideret patientinformation.

Indtil da kan du få information hos din jordemoder, som også kan henvise dig til hjemmefødselscafé hos det regionale team, hvor du kan få svar på alle spørgsmål om hjemmefødsel.

Hjemmefødselscafe

Hjemmefødselscafeerne foregår fra 1. september på Gentofte Hospital, opgang 4, 2.sal – 2 gange om måneden. Dette gælder for alle hjemmefødsler i Region Hovedstaden, uanset fødested. 

Når du går i fødsel - som hjemmefødende

Når du går i fødsel og skal føde hjemme, skal du – som tidligere – henvende dig telefonisk på dit eget fødested, som vil formidle kontakten til den vagthavende hjemmefødselsjordemoder.

Spørgsmål vedr. hjemmefødsel

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den regionale hjemmefødselskoordinator på tlf. 91175303 eller mail charlotte.elklit.goodley@regionh.dk

Om at føde hjemme

Det er vigtigt, at du og din partner taler med din jordemoder om jeres forventninger til fødslen derhjemme, så I får en god oplevelse, også hvis dette skulle indebære en overflytning til hospitalet i løbet af fødslen.

Husk at deltage i vores hjemmefødselscafé, hvor du kan få mere information og dialog med en  jordemoder.

Læs mere om at føde hjemme

​I hjemmefødselspjecen kan du læse mere om at føde hjemme, f.eks. hvad man skal forberede, hvornår man ringer til fødegangen m.m. V

Læs pjecen her: ​ 

​​Redaktør