Ambulant fødsel

​Ambulant fødsel er et tilbud til kvinder, der er sunde og raske, som har født uden komplikationer og har fået et barn, der ikke har behov for støtte eller pleje og behandling efter fødslen. Alle raske flergangsfødende føder som udgangspunkt ambulant.

Ved en ambulant fødsel kan du blive på fødeafdelingen i op til 4 timer efter fødslen, og derefter tager du hjem til dig selv. Du vil få tilbud om barselopfølgning i hjemmet.

Inden I bliver udskrevet, vil personalet tilbyde støtte til den første amning og fortælle jer hvad I kan forvente den første tid hjemme. I får også skriftligt materiale om tiden efter fødslen med hjem.

Barselsopfølgning:

Barselopfølgning for ambulant fødende består af:

For førstegangsfødende:

 • Besøg af en jordemoder i hjemmet den første dag efter udskrivelsen
 • Besøg i Efterfødselsklinikken på tredjedagen efter fødslen. Ved dette besøg taler I med jordemoderen om amning, barnets trivsel, gulsot mv. Hvis I ønsker det, tager jordemoderen en hælprøve på barnet og laver hørescreening,
 • Barselstelefon: Mulighed for at ringe til Rigshospitalets Barselstelefon de første syv dage efter fødslen:
  • I tidsrummet kl. 10.00-19.00: Tlf. 2160 5684  
  • I tidsrummet kl. 20.00-07.00: Tlf. 2160 8741 

For flergangsfødende:

 • Opringning af en jordemoder fra fødegangen på 1. dagen efter fødslen
 • Besøg i Efterfødselsklinikken på tredjedagen efter fødslen. Ved dette besøg tager jordemoderen en hælprøve på barnet, hvis forældrene ønsker det.
 • Barselstelefon: Mulighed for at ringe til Rigshospitalets Barselstelefon de første syv dage efter fødslen:
  • I tidsrummet kl. 10.00-19.00: Tlf. 2160 5684  
  • I tidsrummet kl. 20.00-07.00: Tlf. 2160 8741 

PKU-prøve og hørescreening                

Jordemoderen tager ved hjemmebesøget en lille blodprøve fra barnet hæl (PKU), som skal undersøges for stofskiftesygdomme. Blodprøven sendes til undersøgelse på Statens Seruminstitut. 

Barselstelefon

I har mulighed for at ringe til Rigshospitalets Barselstelefon de første syv dage efter fødslen. Barselstelefonen er åben på følgende tidspunkter og numre:

 • I tidsrummet kl. 10.00 - 19.00: Tlf. 2160 5684
 • I tidsrummet kl. 20.00 - 07.00: Tlf. 2160 8741

Tilb​ud om efterfødselssamtale 

Alle, der har født på Rigshospitalet, tilbydes muligheden for at gennemgå fødselsforløbet med en jordemoder. Enten ved hjemmebesøget eller i Efterfødselsklinikken efterfølgende. 

I efterfødselssamtalen gennemgår vi fødselsforløbet og jeres oplevelser undervejs. I kan få svar på eventuelle spørgsmål om denne fødsel og hele forløbet. I er altid velkommen til at ringe til os, hvis I har brug for råd og vejledning.

Læs mere om efterfødselssa​mtaler 

Besked til sundhe​dsplejersken

Fødeafdelingen sørger for at give besked til den lokale sundhedsplejerske og besked til praktiserende læge om, at du har født ambulant. Sundhedsplejersken i de relevante kommuner er informeret om omlægningen til ambulant fødsel, og hvad dette indebærer for jer.

Hvad kan I som kommende forældre gøre før fødslen?

For at I som kommende forældre kan være godt forberedte på ambulant fødsel, tilbyder vi én  gang om måneden fødselsforberedelse. Vi anbefaler, at du og din partner deltager ca. 4 uger før forventet fødsel. Læs mere om fødselsforberedelse​ 

Kontakt sundhedsplejersken

Alle gravide, der forventer at skulle føde ambulant, opfordres til at tage kontakt til deres lokale sundhedsplejerske og evt. aftale besøg inden fødslen. 

Redaktør