Ambulant fødsel

Ved en ambulant fødsel kan du blive på fødeafdelingen i op til 4 timer efter fødslen, og derefter tager du hjem til dig selv. Du vil få tilbud om barselopfølgning i hjemmet.

Inden I bliver udskrevet, vil personalet tilbyde støtte til den første amning og fortælle jer hvad I kan forvente den første tid hjemme. I får også skriftligt materiale om tiden efter fødslen med hjem.

Barselsopfølgning:

Barselopfølgning for ambulant fødende består af:

For førstegangsfødende:

 • Besøg af en jordemoder i hjemmet den første dag efter udskrivelsen
 • Besøg i Efterfødselsklinikken på tredjedagen efter fødslen. Ved dette besøg taler I med jordemoderen om amning, barnets trivsel, gulsot mv. Hvis I ønsker det, tager jordemoderen en hælprøve på barnet og laver hørescreening,
 • Barselstelefon: Mulighed for at ringe til Rigshospitalets Barselstelefon de første syv dage efter fødslen:
  • I tidsrummet kl. 09.30-15.00: Tlf. 2160 5684  
  • I tidsrummet kl. 20.00-07.00: Tlf. 2160 8741 

For flergangsfødende:

 • Opringning af en jordemoder fra fødegangen på 1. dagen efter fødslen
 • Besøg i Efterfødselsklinikken på tredjedagen efter fødslen. Ved dette besøg tager jordemoderen en hælprøve på barnet, hvis forældrene ønsker det.
 • Barselstelefon: Mulighed for at ringe til Rigshospitalets Barselstelefon de første syv dage efter fødslen:
  • I tidsrummet kl. 09.30-15.00: Tlf. 2160 5684  
  • I tidsrummet kl. 20.00-07.00: Tlf. 2160 8741 

PKU-prøve og hørescreening                

Jordemoderen tager ved hjemmebesøget en lille blodprøve fra barnet hæl (PKU), som skal undersøges for stofskiftesygdomme. Blodprøven sendes til undersøgelse på Statens Seruminstitut. 

Barselstelefon

I har mulighed for at ringe til Rigshospitalets Barselstelefon de første syv dage efter fødslen. Barselstelefonen er åben på følgende tidspunkter og numre:

 • I tidsrummet kl. 09.30 - 15.00: Tlf. 2160 5684
 • I tidsrummet kl. 20.00 - 07.00: Tlf. 2160 8741

Tilb​ud om efterfødselssamtale 

Alle, der har født på Rigshospitalet, tilbydes muligheden for at gennemgå fødselsforløbet med en jordemoder. Enten ved hjemmebesøget eller i Efterfødselsklinikken efterfølgende. 

I efterfødselssamtalen gennemgår vi fødselsforløbet og jeres oplevelser undervejs. I kan få svar på eventuelle spørgsmål om denne fødsel og hele forløbet. I er altid velkommen til at ringe til os, hvis I har brug for råd og vejledning.

Læs mere om efterfødselssa​mtaler 

Besked til sundhe​dsplejersken

Fødeafdelingen sørger for at give besked til den lokale sundhedsplejerske og besked til praktiserende læge om, at du har født ambulant. Sundhedsplejersken i de relevante kommuner er informeret om omlægningen til ambulant fødsel, og hvad dette indebærer for jer.

Hvad kan I som kommende forældre gøre før fødslen?

For at I som kommende forældre kan være godt forberedte på ambulant fødsel, tilbyder vi én  gang om måneden fødselsforberedelse. Vi anbefaler, at du og din partner deltager ca. 4 uger før forventet fødsel. Læs mere om fødselsforberedelse​ 

Kontakt sundhedsplejersken

Alle gravide, der forventer at skulle føde ambulant, opfordres til at tage kontakt til deres lokale sundhedsplejerske og evt. aftale besøg inden fødslen. 

Redaktør