Obstetrisk Klinik og COVID-19

Vigtig information om ændringer i fødselsforberedelse, konsultationer og besøg i sengeafsnit og ambulatorier pga. coronavirus i Danmark


Partnere/fædre kan igen være med til skanninger, vending og igangsættelse

Nu er det igen muligt for gravide kvinder at have deres partner med til skanninger i forbindelse med graviditeten, til udvendig vending af barnet og til igangsættelse af fødslen, hvis dette bliver aktuelt for.

Men kun én pårørende, dvs. børn og andre pårørende skal blive hjemme for at mindske risikoen for smitte og mindske antallet af besøgende i afsnittet. 

Bemærk, at partneren/den kommende far skal vente UDENFOR skanningsafsnittet/hospitalet, så det kun er den gravide, der venter i venteværelset. 

Så snart vi kalder den gravide ind til undersøgelse, ringer vi til partneren/den kommende far, som så kan gå direkte ind på undersøgelsesstuen og være med til skanningen, igangsættelsen eller vendingen af barnet.Alle fødende og indlagte gravide testes for COVID-19

Fra mandag den 27. april 2020 tilbydes alle fødende og gravide, der forventes indlagt på hospitalet i mere end et døgn, at blive testet for COVID-19 for at forebygge smittespredning fra patienter, der ikke har symptomer på Covid-19. 

 

Test ved planlagt indlæggelse

Gravide, der har en planlagt indlæggelse til f.eks. kejsersnit, igangsættelse af fødslen eller andet, vil få en tid til podning i Rigshospitalets Forkert stavet ordpodetelt. Tiden til podningen bliver sendt til den gravides Forkert stavet orde-boks

Svaret skal så vidt muligt være klar, inden den gravide bliver indlagt, og svaret må helst ikke være mere end 48 timer gammelt.

 

Test af fødende og ved akut indlæggelse

Fødende og gravide, der bliver indlagt akut, vil blive podet på afdelingen af personalet. Forkert stavet ordSvaret på podningen vil være klar indenfor 24 timer.

 

Resultatet af testen

Forkert stavet ordTesten kan vise, om man aktuelt har sygdommen COVID-19. Den kan ikke vise, om man har haft den tidligere.

Podningen foregår ved at stryge en vatpind på den bagerste del af svælget. Det er en hurtig og smertefri undersøgelse
Fra 1. juni 2020 er det igen muligt at føde hjemme

Region Hovedstaden har besluttet, at vi fra 1. juni 2020 igen kan tilbyde hjemmefødsler.  

Det betyder, at gravide kvinder i Region Hovedstaden fra den 1. juni 2020 igen kan vælge, om de ønsker at føde på hospital eller hjemme.

Kontakt din jordemoder
Hvis du er gravid og overvejer at føde hjemme, skal du kontakte den jordemoder, du går til konsultation hos.

Du skal være opmærksom på følgende i forbindelse med en hjemmefødsel

Hygiejne

Hygiejnen i jeres hjem skal være ekstra høj op til fødslen. Det betyder i praksis, at:

 • I skal gøre almindeligt grundigt rent, med de rengøringsmidler, I plejer at bruge.

 • I skal støvsuge, og vaske gulve og andre overflader flere gange ugentligt.

 • I skal gøre toiletter og køkken rent dagligt

 • I skal tørre håndtag af dagligt, og det samme gælder andre steder, som berøres hyppigt.

 • Har I særligt udstyr (fx lejet fødekar), skal dette rengøres og sprittes af både indvendigt og udvendigt, inden det bruges.

Læs mere om rengøring på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Andre vigtige forholdsregler i relation til covid-19 i forbindelse med hjemmefødsel

 • Hvis er symptomer på covid-19 ved fødslens start, skal fødslen foregå på hospitalet af hensyn til din egen og jordemoderens sikkerhed.

 • Hvis nogen i husstanden oplever symptomer på sygdom, der kunne være forbundet med COVID-19, skal I testes for det, selv ved milde symptomer. Dette skal  ske via egen læge. 

 • I ugerne op til fødslen anbefaler vi, at I begrænser antallet af fysiske kontakter til et minimum eller helt afholder jer fra fysisk kontakt til andre, som det ikke er nødvendigt for jer at mødes med. Har I større børn, kan de godt komme i institution. 

 • Af hensyn til smitterisikoen for jordemoderen, som skal ud i mange private hjem, vil vi meget gerne bede om, at der kun er én pårørende til stede under fødslen.

 • Hvis I har større børn, beder vi om at de bliver passet et andet sted. Hvis det ikke kan lade sig gøre, bør barnet, samt den voksne, der passer barnet, opholde sig i et andet rum, der ikke skal bruges under fødslen, og blive inde i dette rum til jordemoderen er taget af sted.
Din partner kan komme med til fødslen, hvis han/hun er rask

Vi får i øjeblikket mange spørgsmål om, hvorvidt partneren kan komme med til fødslen. Svaret er, at: Du kan tage din partner med til fødslen, hvis vedkommende ikke er syg eller har symptomer. f.eks. feber, hoste, forkølelse eller utilpashed.

Hvis din partner er syg eller har symptomer, kan du tage en anden rask ledsager med til fødslen.

Vi har indført disse tiltag for at forhindre, at smitte kommer ind på hospitalet. Jo flere mennesker der kommer ind, jo større risiko er der for at nogen bliver smittet. Vi gør dette for at undgå at personalet bliver smittet, da det er ekstremt vigtigt at jordemødrene kan møde på arbejde og passe fødegangen og andre akutte funktioner.Flere konsultationer ændres til telefonkonsultationer

Pga. situationen med COVID-19 ser vi os nødsaget til at ændre følgende konsultationer til telefonkonsultationer. Vi gør dette ud fra et forsigtighedsprincip, så vi passer bedst muligt på jer og på sundhedspersonalet, så sundhedsvæsnet kan blive ved med at fungere.

Det gælder følgende:

 • 1. jordemoderbesøg

  Gravide der skal til deres FØRSTE besøg i graviditeten skal blive hjemme. Vi ringer jer op til en telefonkonsultation i stedet.

 • Forsamtaler til kejsersnit

  Har du en tid til samtale om kejsersnit skal du blive hjemme. Du vil blive ringet op af en jordemoder og derefter en anæstesilæge til en telefonkonsultation. Du vil få al den information du har brug for via telefonen.

 • Ammekonsultationer

  Har du tid til en samtale med en jordemoder om amning, vil du blive ringet op af jordemoderen på det tidspunkt, din aftale er sat til

 • Efterfødselssamtaler

  Hvis du har fået en tid til at tale dit efterfødselsforløb igennem, skal du ikke møde op, men vil blive ringet op af en jordemoder på det tidspunkt, din aftale er planlagt til. 

NB! du vil blive ringet op på det tidspunkt, du har en aftale, så sørg for, at du kan tage din telefon på dette tidspunkt.

Alle andre gravide der har en tid til jordemoder, læge eller skanning skal komme som planlagt. I skal komme alene, dvs. uden partner, pårørende og børn. Kan du ikke få passet dine børn, så ring til os inden dit besøg.  .Lad pårørende blive hjemme så vidt muligt

Pga. risikoen for smitte med COVID-19 skal du helst komme alene til besøg i ambulatoriet, dvs. uden partner, pårørende og børn. Dette for at minimere risikoen for smitte med Forkert stavet ordcoronavirus i både venteværelset, ambulatoriet og på hospitalet generelt. Dette gælder også Jordemodercenteret i Aldersrogade. Kan du ikke få passet dine børn, så ring til os inden dit besøg. 

I særlige tilfælde kan din partner/pårørende deltage i undersøgelsen, men skal vente uden for hospitalet, dvs. ikke i venteværelset, ind til det bliver jeres tur. 

Skal du til skanning i forbindelse med din graviditet, kan din partner fx godt deltage i skanningen. Men på en anden måde end normalt: 

Din partner skal vente uden for hospitalet eller i forhallen, og så ringer vi til ham/hende, så snart du bliver kaldt ind til selve skanningen. Din partner går så direkte ind til undersøgelsesrummet, og I kan dele oplevelsen sammen. 

Dette gælder også ved igangsættelser og udvendig vending af barnet, hvis det bliver aktuelt for jer.Besøgende efter fødslen

Besøgende må ikke komme in på hospitalet så længe du er indlagt.  Din partner må gerne være sammen med dig.

Vores anbefaling er, at I ikke modtager nogen besøgende, så længe regeringen anbefaler, at vi bliver hjemme og holder afstand. 

Det er rigtigt svært og næsten ikke til at bære, at den nærmeste familie ikke kan komme og se den lille ny. Men vi skal passe på alle i denne sammenhæng. Vi skal selvfølgelig passe på jeres lille barn, men vi skal også passe på ældre medlemmer af familien. 

Når I kommer hjem, har I været i kontakt med en del mennesker ved at have været på hospitalet, så I kan også potentielt være smittebærere. .


Fødselsforberedelse, hjemmefødselscafe og informationsmøder for gravide i auditorier er aflyst ind til videre

Af hensyn til risikoen for smitte med Forkert stavet ordcoronavirus og ud fra et forsigtighedsprincip har vi valgt at aflyse fødselsforberedelse, hjemmefødselscafé og informationsmøder for gravide og deres partner ind til videre.

Dette for at begrænse risikoen for smitte jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sundhedsstyrelsen betragter ud fra et forsigtighedsprincip gravide og ammende som en særlig risikogruppe. Læs alle anbefalinger på www.coronasmitte.dk.
Brug Hovedindgangen mellem kl. 18 og 06

Bemærk, at opgang 4 er lukket pga. coronavirus i tidsrummet 18 - 06

Brug hovedindgangen for at komme til opgang 4 i dette tidsrum
Redaktør