​​

Uddannelse


Obstetrisk Afdeling og Gynækologisk Afdeling uddanner sundhedsfagligt personale indenfor følgende områder:


  • Jordemoderstuderende, sygeplejestuderende, lægestuderende. læger under uddannelse til speciallæger (i intro- eller hoveduddannelsesstillinger) indenfor gynækologi og obstetrik

  • Læger under uddannelse til speciallæger indenfor almen medicin (6 måneders ophold)

  • Læger, der er under speciallægeuddannelse et andet sted og som mangler kompetencer, der kan opnås via et fokuseret ophold i afdelingerne