Til fagfolk

​Informationer til fagfolk

Gennemførelse af ph.d.-projektet The DRIP study har til hovedformål at forstå baggrunden for vesvækkelse under fødslen, samt at forsøge at forbygge dette.

Der er planlagt tre delstudier. Disse skal (1) undersøge ændringer i væske- og saltbalancen hos fødende og disses association med dystoci, (2) identificere risikofaktorer for vesvækkelse under fødslen for at udvikle en statistisk prædiktiv model, (3) undersøge effekten af væsketilførsel i drop til forebyggelse af vesvækkelse.

Forskningsprojektet foregår som et samarbejde mellem Obstetrisk Afdeling, Anæstesi- og Operationsafdelingen og Klinisk Biokemisk Afdeling.

Rekruttering

Gravide kvinder informeres om studiet af projektets jordemødre i forbindelse med deres svangre-konsultation sidst i graviditeten. Ønsker den gravide at deltage udfylder hun en samtykkeerklæring før fødslen og dette fremgår i SP i patient-headeren under forskning.

Kriterier for deltagelse

Inklusionskriterierne er: 

Alder ≥18, forstår og læser dansk, førstegangsfødende, spontant indsættende fødsel til terminen (gestationsalder 37+0 - 42+0) med et barn i hovedstilling.

Eksklusionskriterierne er: 

Planlagt sectio, BMI >35 (kg/m2), hyperemesis i graviditeten, kendt anæmi, hjerte- eller nyresygdom, diabetes, hypertension, koagulopati, præeklampsi, smitsomme sygdomme såsom hepatitis eller HIV. 

Eksklusionskriterier relateret til barnet er: 

På forhånd kendte misdannelser, syndromer eller akutte tilstande som kræver længerevarende neonatal behandling.

Jordemoderopgaver under fødslen

Når kvinden indlægges i fødsel 

 • Kontroller at kvinden fortsat opfylder inklusionskriterierne
 • Førstegangsfødende:
  • Ét barn i hovedstilling 
  • Spontant i fødsel ≥37+0 
  • Sund og rask

Kvinden ekskluderes ikke hvis der tilstøder komplikationer under fødslen f.eks. grønt fostervand, feber, eller s-drop.

Under fødslen

 • Start med at påklistre patientlabel med cpr nr. på væskeskemaet.
  • Under fødslen føres væskeskema frem til barnets fødsel. 
 • Blodprøver tages på tre tidspunkter, se nedenstående tabel. 
  • Glas rækkefølge: Mint, gråt, lilla, rødt. Vigtigt at det mint-farvede glas altid tages. 
  • Udfyld SmartPhrasen .DRIP i fødekontinuationen hver gang du tager en prøve. 
  • PTB’en er allerede printet og prøverne bestilt, men skriv dato og klokkeslæt for prøvetagningen på PTB’en. Bestil transport til 3011 som vanligt. Hvis en af de tre blodprøvetagninger eller et af glassene glipper/misses, skal de tomme glas fortsat sendes.
 • Urinprøver indsamles to gange. Se nedenstående tabel. Prøven skal ikke være steril og urinen hældes blot op i glasset med hvidt låg. 
  • Husk dato og klokkeslet på PTB. 
  • Transport haster ikke og kan sendes sammen med blodprøver til 3011 


Blodprøvepakke​

Urinprøver​

SP SmartPhrase .DRIP​

Ved indlæggesle i aktiv fødsel (helst ved orificium 3-6 cm)

​1. 
​1.
​1.

Før pressefasen (helst ved orificium 8-10 cm)

​2.

​2.
​Post partum (helst umiddelbart efter barnets fødsel)
​3.
​2.
​3.

Efter fødslen

 • Når fødslen er afsluttet, lægges væskeskema i projektpostkassen. 

Downloads

Relateret litteratur 

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger for The DRIP study her

Redaktør