Projekt om at undgå blodtransfusioner ved svær blødning efter fødslen

​En lille del af fødende kvinder udvikler svær blødning efter fødslen (ca. 1,75 %). ​Disse kvinder bliver i n​​ogle tilfælde behandlet med blodtransfusion. Formålet med projektet er at undersøge, om man kan undgå blodtransfusionen til disse kvinder ved at bruge af proteinen fibrinogen.

​I projektet indgår fødende kvind​​er med blødning i efterforløbet til fødslen.
Da det på forhånd ikke er muligt at udpege, hvem det vil blive, informerer vi alle gravide, der er tilknyttet Herlev Hospital, Rigshospitalet, Hillerød Hospital og Hvidovre Hospital. Projektet kører fra marts 2011 og to år frem.

Gravide vil blive orienteret om projektet og få udleveret informationsmateriale af jordemoderen ved anden jordemoderkonsultation.

Informationsmaterialet kan gøre det lettere at tage stilling til, om man ønsker at deltage i projektet, hvis det skulle blive relevant efter fødslen.

Ved behov for yderligere information kontakt:
Forsøgskoordinator: Læge Anne Wikkelsø, Anæstesiologisk afdeling, Herlev Hospital anjuwi01@heh.regionh.dk​

Redaktør