Hjemmefødsel

​For nogle kvinder er det forbundet med mere tryghed og ro at føde hjemme. Ro og tryghed er afgørende elementer for, hvordan en fødsel skrider frem.

Ændringer i hjemmefødsler pg.a. covid-19 situationen

Du skal  være opmærksom på følgende i forbindelse med en hjemmefødsel under den nuværende situation med covid-19.

Det er vigtigt, at I overholder følgende i forbindelse med hjemmefødsler:

Hygiejne

Hygiejnen i jeres hjem skal være ekstra høj op til fødslen. Det betyder i praksis, at:

  • I skal gøre almindeligt grundigt rent, med de rengøringsmidler, I plejer at bruge.
  • I skal støvsuge, og vaske gulve og andre overflader flere gange ugentligt.
  • I skal gøre toiletter og køkken rent dagligt
  • I skal tørre håndtag af dagligt, og det samme gælder andre steder, som berøres hyppigt.
  • Har I særligt udstyr (fx lejet fødekar), skal dette rengøres og sprittes af både indvendigt og udvendigt, inden det bruges.

Læs mere om rengøring på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Andre forholdsregler i relation til covid-19

 • I ugerne op til fødslen anbefaler vi, at I begrænser antallet af fysiske kontakter til et minimum eller helt afholder jer fra fysisk kontakt til andre, som det ikke er nødvendigt for jer at mødes med. Har I større børn, kan de godt komme i institution. 

 • Af hensyn til smitterisikoen for jordemoderen, som skal ud i mange private hjem, vil vi meget gerne bede om, at der kun er 1 pårørende til stede under fødslen.

 • Hvis I har større børn, beder vi om at de bliver passet et andet sted. Hvis det ikke kan lade sig gøre, bør barnet, samt den voksne, der passer barnet, opholde sig i et andet rum, der ikke skal bruges under fødslen, og blive inde i dette rum til jordemoderen er taget af sted.

 • Hvis nogen i husstanden oplever symptomer på sygdom, der kunne være forbundet med COVID-19, skal I testes for det, selv ved milde symptomer. Dette skal  ske via egen læge. 

 • Hvis er symptomer på covid-19 ved fødslens start, skal fødslen foregå på hospitalet af hensyn til din egen og jordemoderens sikkerhed. 

Generelle spørgsmål

Har du generelle spørgsmål til hjemmefødselsordningen, er du velkommen til at skrive til hjemmefoedsel@regionh.dk. Spørgsmål med personfølsomme oplysninger som dit fulde navn og adresse, cpr-nummer osv. skal altid sendes via e-boks, som beskrevet nederst på denne side.

Personlige spørgsmål

Har du spørgsmål af personlig karakter i forbindelse med en planlagt hjemmefødsel, kan du kontakte Region Hovedstadens hjemmefødselskoordinator via digital post. 

OBS! Når du får veer eller vandafgang, skal du ringe til dit eget fødested. Herfra formidles kontakt til den vagthavende hjemmefødselsjordemoder.

Telefon til hjemmefødselskoordinator:  91 17 53 03

Skriv sikkert til Region Hovedstadens hjemmefødselskoordinator med digital post via borger.dk (login med NemID)


Læs mere om at føde hjemme

​Se alle informationer om hjemmefødsel på hjemmesiden om den Regionale hjemmefødselsordning og læs mere nedenfor


Redaktør