Center for Gravide med Diabetes

​​Det er centrets mål at sikre, at gravide med diabetes gennem et tæt tværfagligt samarbejde mellem fødselslæger (obstetrikere), sukkersygelæger (diabetologer), øjenlæger (ophtalmologer), sygeplejersker, diætister og jordemødre får et veltilrettelagt forløb under graviditet, fødsel og barsel. ​

 Ansvarlige

​Ansvarlige for Center for Gravide med Diabetes:

  • Professor og overlæge, dr. med. Peter Damm, Obstetrisk Afdeling, Juliane Marie Centret
  • Overlæge, dr. med. Elisabeth Mathiesen, Endokrinologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme.