Afsnit og enheder

Afdelingen mod​tager både normale svangre- og barselspatienter, kvinder med truende for tidlig fødsel og kvinder med forskellige former for medicinske sygdomme, som kan komplicere svangerskabet og selve fødslen.​ Se en oversigt over afdelingens afsnit og enheder nedenfor.


​Barselafsnit for indlagte 

Barselsafsnittene er til kvinder, der har medicinske sygdomme eller har psykosociale problemstillinger. Barselsafsnittene er også for kvinder, der har født ved kejsersnit, eller kvinder, der har behov for særlig observation og behandling efter fødslen.

​​​Center for Føtalmedicin og Gravide

​​​Center for Føtalmedicin og Gravide er et højt specialiseret center for invasiv behandling af syge fostre, fosterdiagnostik samt ultralydsskanninger af gravide kvinder.

​Center for Gravide med Diabetes

Det er centrets mål at sikre, at gravide med diabetes gennem et tæt tværfagligt samarbejde mellem fødselslæger (obstetrikere), sukkersygelæger (diabetologer), øjenlæger (ophtalmologer), sygeplejersker, diætister og jordemødre får et veltilrettelagt forløb under graviditet, fødsel og barsel. ​

Center for Sårbare Gravide og Barslende

​​I Center for Sårbare Gravide og Barslende møder du et tværfagligt team bestående af fødselslæge (obstetriker), psykiater, psykolog, socialrådgiver samt specielt uddannede jordemødre og sygeplejersker.​

Efterfødselsklinikken

Efterfødselsklinikken er et tilbud til alle kvinder, der har født ambulant eller derhjemme, og kvinder, der har barslet 24 timer på Patienthotellet. Her kan I få rådgivning om amning, barnets trivsel og lignende samt tilsyn af evt. bristninger hos mor efter fødslen​.

Familieambulatoriet

Familieambulatoriet er et specialambulatorium i Region Hovedstaden for forebyggelse af rusmiddelskader og HIV hos børn.

​​Fødegangen

Rigshospitalets højt specialiserede tilbud til alle fødende.

Fødeklinikken

Et tilbud til sunde og raske gravide,  der ønsker at føde i mere hjemlige omgivelser.

​Svangreafsnit

Hos nogle kvinder forløber graviditeten ikke helt normalt, de vil i nogle tilfælde blive tilbudt indlæggelse på svangreafsnittet. Her observeres den gravide og barnet i en kortere eller​ længere periode for at udelukke alvorlige komplikationer eller behandling.