NIDCAP

I Neonatalklinikken ydes pleje og behandling til børnene ud fra Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP). Som den første intensive neonatalafdeling i Danmark, og som nr. 2 i Europa, er Neonatalklinikken blevet NIDCAP-certificeret. 

Certificeringen er en international anerkendelse af pleje og behandling, der baserer sig på en individualiseret tilgang ud fra det enkelte barns sårbarhed og ressourcer, og hvor forældrene er de naturlige omsorgsgivere for barnet. Målet er at mindske komplikationer af den intensive pleje og behandling, og at barnet hurtigere kan udskrives.

På denne side kan du læse om NIDCAP, som er principper for pleje og behandling, der er udviklet med fokus på skånso​mhed og tryghed for det tidligt fødte og syge nyfødte barn, selvom det er sygt og omgivet af meget teknologisk apparatur.

NIDCAP er en tilgang til omsorg, hvor fokus er på at støtte barnets egne mål for udvikling baseret på en vurdering af barnets sårbarhed og ressourcer. Efter fødslen er barnet i en konstant udviklingsfase. Særligt i barnets hjerne og nervesystem sker en stor udvikling, hvor stimulation fra omgivelserne påvirker udviklingen. Ud fra NIDCAP principperne støttes familier og professionelle i at tage hånd om børnene på en måde, så barnets udvikling støttes bedst muligt. 

En del af omsorgsmodellen baseres på observationer af barnet i det miljø, der omgiver barn og familie i den intensive neonatalafdeling. Gennem anvendelse af et detaljeret observationsredskab kan barnets adfærd beskrives og tolkes i grader af stabilitet og afslappethed eller stress og ubehag. Ved at observere barnet under plejehandlinger, kan barnets sårbarhed og ressourcer tolkes ud fra barnets reaktioner på miljø og plejehandlinger. Herudfra kan en individuel plan for pleje og omsorg formuleres sammen med forældrene. I planen beskrives de handlinger, der støtter barnet i udviklingen, f.eks. hvordan barnet forsøger at håndtere stressende situationer og hvad der støtter barnet i at opnå balance. 

En anden væsentlig del af NIDCAP-modellen er den familiecentrerede tilgang hvor forældre anerkendes som de vigtigste omsorgsgivere for deres barn. Forældrene er ofte i en følelsesmæssigt belastet situation og i omgivelser, der er meget anderledes end de normale for en nybagt familie. Forældrene har derfor også selv behov for særlig støtte fra professionelle for at kunne håndtere situationen. 

NIDCAP-programmet beskriver udvikling og tilpasning af omgivelser i den intensive neonatalafdeling, der er mere støttende og tilpasset et barn der skal vokse og udvikle sig. Dette drejer sig såvel om de fysiske omgivelser som den måde plejehandlinger udføres på og dermed det barnet oplever. NIDCAP-tilgangen til omsorg kræver dybdegående træning og bevirker med tiden at forældre og professionelle udvikler vigtige ressourcer for at kunne yde barnet passende omsorg og støtte til udvikling.


Neonatalklinikken har i foråret 2015 tre sygeplejersker, der er uddannet i at foretage NIDCAP-observationer. Herudover er der for tiden en læge og en sygeplejerske under uddannelse i observationsmetoden. ​


Redaktør