ECMO

Vi har siden 1995 ECMO-behandlet over 100 børn i alderen 0-2 år. Vi samarbejder nationalt og modtager jævnligt internationale patienter fra bl.a. Sverige, Finland og England til ECMO-behandling.

​Hvis du har en patient, som du mener kan få brug for ECMO-behandling, er du velkommen til at kontakte os for drøftelse af patienten.  Kontakt vores bagvagt på tlf. 35 45 13 27 som formidler kontakt til vagthavende ECMO-læge.

Er du pårørende til et barn i ECMO, findes der to sider på Facebook, hvor du kan skrive med andre familier til børn, der har været i ECMO og dele tanker og stille spørgsmål.
De to Facebook-sider hedder:

Du kan også downloade vores pjece om behandlingen.

Hvad er ECMO?

ECMO står for Ekstra Corporal Membrane Oxygenation. ECMO er en teknik, der benyttes til at assistere patienter med svær, men midlertidig (reversibel) lunge- og/eller hjertesvigt.  Det er en hjerte-lungemaskine der overtager hjerte-/lungefunktionen mens organerne heler.ECMO er en livsreddende behandling.
Proceduren indebærer at barnets blod kanaliseres igennem et slangesystem ved hjælp af en pumpe, som fungerer som barnets hjerte.
Pumpen sender blodet gennem den kunstige lunge (oxygenatoren) og blodet bliver iltet. Samtidig fjernes kuldioxiden, blodet bliver opvarmet og returnerer herefter til barnet.

Behandlingen varetages af et experthold som er specialuddannet i ECMO-behandling. Det er både neonatallæger og sygeplejersker i tæt samarbejde med thoraxkirurgerne og børneperfundørerne. 


Indikation for ECMO

Her kan du læse om kriterierne for at opstarte ECMO-behandling.​

ECMO-kriterier for neonatale børn:
  • Akut reversibelt lungesvigt med eller uden cirkulationssvigt/multiorgansvigt
  • Fødselsvægt > 2 kg.
  • Gestationsalder > 33
  • Oxygeneringsindex > 300 i 3 timer

ECMO-kriterier for pædiatriske børn (børn > 4 uger):

For børn der er ældre end nyfødthedsperioden findes ingen internationalt anerkendte entydige kriterier for hvornår ECMO skal erstatte respiratorbehandling.

ECMO-behandling bør overvejes til patienter med potentielt reversibelt lunge- eller kredsløbssvigt, hvor respiratorbehandling ikke kan sikre et acceptabelt stabilt forløb.
Den relativt betydelige risiko ved ECMO-behandling kan i sådanne tilfælde antages at være lavere end risikoen ved fortsat respiratorbehandling.Redaktør