COMFORTneo

Neonatalklinikken har indført et nyt redskab til vurdering af tidligt fødte børns smerter. Redskabet kaldes COMFORTneo-skalaen.

Med henblik på at optimere smertebehandling af nyfødte børn der kan opleve kortvarige og langvarige smerter i form af smertevoldende procedurer, operation eller sygdom, er det nødvendigt at udføre systematisk vurdering af graden af smerter.

Et evidensbas​eret reds​​kab

Den landsdækkende Speciel InteresseGruppe neonatalsygepleje (SIG) har derfor gennemgået litteraturen vedrørende smertescoringsredskaber med det formål at identificere et smertescoringsredskab, som pålideligt og gyldigt kan måle smerter hos nyfødte, både for tidligt fødte børn samt børn født til tiden.

Om COMFO​RTneo

COMFORTneo-skalaen er målrettet nyfødte børn og udviklet til at vurdere smerter hos børn født til tiden (mature) og børn født for tidligt (præmature). Med skalaen vurderer man barnet fra fødslen og til 28 dage efter fødslen.


Smerteskala fra COMFORTneo 

Se den nye smerteskala i større version (pdf, åbner i ny fane)


Anbefalinger til smertevurdering af nyfødte

En klinisk retningslinje blev udarbejdet, og litteraturgennemgangen resulterede i følgende anbefalinger:

  • At COMFORTneo-skalaen anvendes på danske neonatalafdelinger til brug for smertevurdering af nyfødte børn (Evidensstyrke C). (Download i Word-format​).

  • At der lokalt udarbejdes en instruks for smertevurdering og smertebehandling, herunder hvor ofte smertescoring med COMFORTneo bør foretages (1).


Publikationer og god​kendelse

Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer (CKR) har godkendt K​​linisk​ retningslinje for smertevurdering af neonatale børn. Retningslinjen er udarbejdet i 2015 og senest revideret i januar 2020.

Rigshospitalets Neonatalklinik påtog sig i april 2012 at stå for oversættelsen af den engelske version af COMFO​RTneo til dansk.

Den engelske version af COMFORTneo samt andre informationer om smertevurdering findes på hjemmesiden comfortassessment.​


Implementering af skalaen​

Vi har på Neonatalklinikken på Rigshospitalet i efteråret 2012 igangsat en implementeringsproces, såvel lokalt som nationalt. I den forbindelse har vi udarbejdet denne poster. (Download i PowerPoint format)

Alle børn indlagt på Neonatalklinikken bliver smertevurderet minimum x 1 i hver vagt.

Til at vurdere i hvor høj grad to personers vurdering af smerter stemmer overens, bliver Cohens Kappa koefficienter anvendt. Der er udarbejdet et certifikat som kan benyttes til certificeringen af sygeplejersker med Kappa-værdi > 0,65.  (Download certifikatet i PowerPoint)​​


Videoer til smertescoring

Vi har udarbejdet 3 videoer til brug i undervisning​, som man kan smertescore ud fra, samt en powerpointpræsentation. Se videoerne nedenfor og download vores undervisningspræsentation som powerpoint-fil.

​​
​​
​​


1) Haslund H, Måstrup R, Døj I, Skovgaard H, Andersen M, Hundrup YA. Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn. Center for Kliniske Retningslinjer- Nationalt Clearinghouse for Sygepleje; 2012. 


Redaktør