Støtte i tiden efter dødsfaldet

​I den første tid efter barnets død kan forældrene have brug for at tale med læger og/eller sygeplejersker, som de kender fra barnets indlæggelse. Fra Neonatalklinikken kontakter vi telefonisk forældrene 3-4 dage efter barnets død, for at høre hvordan de har det.​​

​En måned efter dødsfaldet modtager forældrene en invitation til en samtale med læge og sygeplejerske om barnets indlæggelsesforløb og udfaldet af obduktionen, hvis denne er foretaget.

Forældre er meget velkomne til både før og efter denne samtale at kontakte afdelingen, hvis de har behov for at tale med nogen på afdelingen om forløbet.


Socialrådgi​ver

Forældrene vil under hospitalsopholdet blive tilbudt samtale med en socialrådgiver, såfremt de har behov for støtte og vejledning vedrørende deres sociale situation.

Socialrådgiveren kan orientere om støttemuligheder og rettigheder i henhold til social lovgivningen og kan være støtteperson og kontaktperson til de sociale myndigheder.

Socialrådgiveren kan kontaktes på telefon 3545 4080.


Psyk​​olog

Ved særlige behov vil der være mulighed for samtale med en af hospitalets psykologer. I kan også få en henvisning til en psykolog, der er tilmeldt den offentlige sygesikring. Henvisningen får I hos jeres egen læge.

Hvis der er behov for yderligere information om støtte og psykologbistand, er man velkomne til at kontakte afdelingns psykolog på telefon 3545 3686. 


Præs​t

Under indlæggelsen vil der være mulighed for at tale med en af Rigshospitalets præster eller familiens egen sognepræst.

Præsten står til rådighed for samtale om de eksistentielle og åndelige spørgsmål, der kan opstå når man mister et barn. Præsterne står også til rådighed for samtale om de praktiske spørgsmål i forbindelse med bisættelse eller begravelse af barnet.

Rigshospitalets præster kontaktes på telefon 3545 4828 eller gennem afdelingens personale.


Sundhedsplejerske

Afdelingen kontakter telefonisk familiens sundhedsplejerske og sørger desuden for, at sundhedsplejersken får tilsendt et udskrivningsbrev med en kort beskrivelse af forløbet. Sundhedsplejersken ringer til forældrene for at høre, om de har lyst til at få besøg af hende. Sundhedsplejersken kan gennem samtaler hjælpe forældrene med at bearbejde sorgen og være behjælpelig med anvisning til andre fagpersoner i kommunen, hvis I får brug for det.Redaktør