Pleje og omsorg for moderen

​Mors m​ælk

Hvis mor er indlagt på føde- eller barselafdeling, tager personalet der sig af at hjælpe moderen med, hvordan mælken kan stoppes. Hvis mor er udskrevet vejleder personalet på neonatalafdelingen moderen.
At stoppe mælken understreger sorgens væsen - at miste - at tage afsked - men det kan også være en del af den aktive bearbejdelse, så det er ikke nødvendigvis et onde, der bare skal overstås.

Mælken kan stoppes på 2 måder:


Bindes op
Mælken kan stoppes ved, at mor drikker sparsomt og "bindes op" med et stramt klæde, der presser brysterne ind mod kroppen eller med en stram BH. Det er godt at starte med at udmalke "toppen" af maksimalt fyldte bryster, så gør det mindre ondt at binde op. Denne metode kan også have bivirkninger, der kan komme mælkeknuder og brystbetændelse. Brysterne bør derfor tilses af fagfolk efter et par dage.


Medicinsk
Mælken kan stoppes med tabletter (Dostinex) som udleveres på recept. Dostinex kan have nogle bivirkninger i form af svimmelhed, hovedpine og træthed.


Blødning, den ​​første menses

Efter fødslen er det normalt at bløde lidt i 4 - 6 uger efter. Den første menses kommer cirka 4 uger efter at mælken er stoppet. Det skyldes hormonernes ændring tilbage til det normale.


Lægebesø​​g

8 uger efter fødslen bør moderen undersøges af egen læge for at sikre, at alt er normalt med hensyn til livmoderens kontraktion, blødning ophørt og standsning af mælkeproduktionen.


Barselsgymna​stik

Det tilrådes at man tilmelde sig et specielt hold for kvinder, der har mistet et barn - men mulighederne varierer geografisk. Afspændingspædagogernes Aftenskole i København har et specielt hold for kvinder, som har mistet et barn. Der findes lignende tilbud i f.eks. Roskilde, men tilbuddene veksler med hensyn til at eksistere og ikke eksistere. Derfor må forældrene/mødrene lokalt undersøge, hvilke muligheder, der er for at gå til bl.a. afspændingspædagoger. Dagblade og telefonbøger kan være vejen at undersøge dette.
På biblioteket findes pjecer og bøger med gymnastikprogrammer og ofte også lydbånd med instruktionerne indtalt.


Andre mulig​​heder

Egen læge kan henvise til fysioterapeut, psykiater og til psykologhjælp med tilskud fra Sygesikringen. Visse kommuner har tilbud om sorggrupper og/eller individuel psykologbehandling.


Redaktør