Litteratur

​Om sorg o​​​g kris​e:

Brenøe, Kirsten: “Sorgarbejde”. Lademann, 1993.
Bogen er en letlæst introduktion til, hvad det vil sige at sørge, og hvordan man kommer igennem sorgen. Selv om sorgreaktioner er forskellige fra menneske til menneske, tegner der sig et mønster, som kan opdele sorgforløbet i 4 faser: chok, reaktion, reparation og nyorientring.


Hillgaard, Lis, Lis Keiser og Lise Ravn: “Sorg og krise”. Munksgaard, 1984.
Bogen indeholder en beskrivelse af de normale sorg- og krisereaktioner. Der er en kort gennemgang af teorier om sorg- og krisebegrebet, men det meste af bogen består af praktiske eksempler på, hvordan private og professionelle kan støtte mennesker, der er ramt af sorg og krise.


Davidsen-Nielsen, Marianne og Nini Leick: “Den nødvendige smerte. Om sorg, sorgterapi og kriseintervention.” Munksgaard, 1987.
Emnemæssigt er bogen en fortsættelse af Hillgaards bog. Her omtales de sorgprocesser, der ikke fungerer, som de skal. Behandlingsformen er den åbne sorggruppe, og bogen er god for enhver, der ønsker at forstå sorgens følelser.


Om at miste et lille b​​arn:

Andresen, Inge: “Til dig lille hjertebarn”. Frydenlund, 1992.
En bevægende og personlig beskrivelse af, hvordan det er at få et barn med medfødt hjertefejl. Om forældrenes og omgivelsernes reaktioner på sygdommen, hospitalsopholdene og datterens død og begravelse.


Schwartz Hansen, Anni: “Når sorgen bliver synlig”. Hans Reitzel,1989.
Schwartz Hansen, Anni: “Den usynlige sorg”. Hans Rieitzel,1988.
Begge bøger handler om sorg- og krise behandling af forældre eller mødre, som har mistet et barn under graviditeten, under fødslen eller i den første tid efter fødslen. Bøgerne er skrevet for forældrene, men også for venner, familie og behandlere.


Om sorg hos børn:

​Dyregrov, Atle: “Sorg hos børn”. Dansk psykologisk Forlag, 1992.
En håndbog for voksne, som ønsker at hjælpe og støtte et barn, når det har mistet en af sine kære. Her er det nødvendigt at kunne forstå børn på deres forskellige udviklingstrin og deres måder at reagere sorg på. I et særligt afsnit fortælles om, hvad der bør gøres i børnehave og skole i forbindelse med dødsfald.


Jacobsen, Anne: “Børn og sorg. Om børns reaktioner på tab og død.” Hans Reitzel, 1994.
Med udgangspunkt i børns egne historier fortælles om deres oplevelser af sorg og død, og om de voksnes vanskeligheder ved at tale med børnene om det. Forfatteren giver gode råd om, hvordan man kan hjælpe børnene gennem de sorger, som ingen - heller ikke børn - bliver skånet for.

På biblioteket findes mange flere bøger, der handler om døden og om sorgen og savnet i forbindelse med at miste en, man holder af. Spørg bibliotekaren.


Redaktør