Fremtiden

​Barnevære​lset 

Det er en del af det normale sorgarbejde at rydde barneværelset af vejen når forældrene er klar til det. Oprydningen kan så foregå stille og roligt. Alle tingene er symboler på de tabte illusioner, drømme og ønsker. Vi anbefaler at ”hjælpsomme” familiemedlemmer farer med lempe og kun hjælper med denne opgave hvis forældrene ønsker det.


Næste gra​viditet

Det bedste er at ikke sætte specifik tid på, men det bedste princip er nok at sørge færdig over dette barn, før en ny graviditet. Det vil normalt sige ½ - 2 år.
Det næste barns fødsel kan udløse den glemte sorg og komplicere den forventede lykkelige begivenhed med sorg og angst. Modsat skal man heller ikke gå og vente i 2 år, hvis lysten til næste barn melder sig før.


Sorgen og de pårørendes reakti​on

"Sorgarbejdet" kan forløbe i meget forskelligt tempo og forskelligt forældrene indbyrdes. I starten af det normale sorgforløb kredser forældrenes tanker om tabet af barnet, og selve hændelsesforløbet optager dem fuldstændigt. Det er svært at fatte realiteterne. Forældrene vender tilbage til det som er sket igen og igen, så de på et tidspunkt tror, de er ved at miste forstanden. De er særlig sårbare på mærkedagene, den første juleaften, barnets fødselsdag og lign..
Omgivelserne vil efter en tid tro, at det er overstået og kan have svært ved at for stå, at det kommer igen og igen. Men dette er helt normalt. Venner og bekendte kan også være usikre på, hvad de skal sige eller gøre og mange vil undgå forældrene af denne årsag.
Det bedste forældre kan gøre for sig selv og deres pårørende er at fortælle dem, hvordan de har det - hvordan de selv oplever, at barnet er dødt og sige noget om, hvad de pårørende kan gøre for at hjælpe. Så er tabuet brudt og alle kan være sig selv igen.


Redaktør