Forberedelser ved forventet død

​Nogle børn dør pludseligt og uventet. Andre dør som følge af en gradvis forværring i tilstanden og andre igen som følge af, at en udsigtsløs behandling bringes til ophør.

​Når det er muligt at forberede dødsfaldet, vil personalet bede forældrene tage stilling til følgende emner:

Då​​​​b/navngivni​​ng 

Hvis tiden er knap, og præsten ikke kan nå frem, kan barnet nøddøbes efter ritual i salmebogen enten af læge/sygeplejerske eller en af forældrene.
Andre religioner har andre ritualer. Vi giver forældrene mulighed for at få "deres" ritual gennemført og er behjælpelige, i det omfang det er os muligt.


Fad​​erskab

Fastslåelse af faderskabet er afgørende for, om barnet kan få faderens efternavn.
Det kan være svært for fædre, som ikke er gift med moderen, at barnet "kun" har hendes navn.
Barnet kan få navneforandring senere, når faderskabssagen er afsluttet og/eller faderskabssagen kan ordnes med forceret hast ved personlig henvendelse i statsamtet, for Københavns vedkommende i overpræsidiet.


Samling af​ minder 

Fotos 

Har forældrene fotos af barnet? Afdelingen vil tilbyde at tage billeder af barnet og eventuelt gemme dem i journalen, så forældrene senere kan få dem.
Det kan være godt at have billeder af barnet både før og efter, det er dødt. Da polaroidfotos kan blegne ad åre, tilråder vi at man får eventuelle polaroidfotos affotograferet og lavet til almindeligt fotos.

Fod- og håndaft​ryk 

Vi laver gerne aftryk til forældrene, hvis der ikke allerede er lavet aftryk. Hvis forældrene ikke ønsker at tage aftrykket med hjem nu, vil afdelingen tilbyde at gemme det i journalen til senere.

Hårl​ok 

Man kan klippe en lille hårlok af og gemme den, hvis man ønsker.


Tøj til barnet

Forældrene skal tage stilling til, hvilket tøj barnet skal iføres efter døden. Vi anbefaler tøj som kan åbnes helt, så man undgår at skulle trække noget over hovedet på barnet.


Redaktør