Efter dødsfaldet

​Information til familie​​ og venner

Personalet vil sørge for at forældrene kan komme til en telefon. For nogle forældre er det en god idé at skrive et brev - kopiere det og sende det til venner og bekendte. Man kan skrive lidt eller meget, men det er vigtigt at fortælle, hvordan man har det og hvad man forventer af de andre - ønsker vi at tale om det eller ønsker vi det ikke.

Fremvisning af barnet til familie og ve​​​nner

Hvis forældrene ønsker at vise barnet frem til familie og venner kan barnet sædvanligvis forblive på neonatalafdelingen i op til et døgn. Derefter er det muligt at fremvise barnet i kapellet efter aftale med vagtmesteren i kapellets åbningstid. Kapellet har åbent mandag til fredag 7:30-14.

Obduktio​n

Obduktion må kun foretages, hvis forældrene har givet tilladelse. Lægen vil forklare forældrene formålet med obduktion af netop deres barn.

Barnet med ​hjem

Forældrene må gerne tage det døde barn med hjem, når dødsattesten er udstedt, hvis barnet ikke skal obduceres. Transporten skal foregå forsvarligt og sømmeligt. Det vil sige at barnet lægges i en barnelift og transporteres på bilens bagsæde.

Begrav​else/bisættelse

Vi anbefaler generelt at forældrene vælger en begravelse/bisættelse, hvor de deltager aktivt i at arrangere. Det hjælper på "kaos’et" og bliver starten på selve sorgarbejdet. At deltage aktivt er især en hjælp til dem, som har født deres barn helt uventet tidligt og hvor barnet dør ganske kort tid efter. Forældre i denne situation kan få den meget forståelige reaktion, at de i første omgang mener, at det bedste er ikke at se eller røre barnet for ikke at knytte sig i en misforstået overbevisning om, at det så er lettere at "glemme" bagefter. Disse forældre har dårligt forstået, at barnet er født og det hele kan blive meget uvirkeligt, hvis andre ordner det hele for dem. Det er sværere at bearbejde et tab af noget ukendt end noget kendt.

Ting til ki​​sten

Skal barnet have noget med sig i kisten? Sut, bamse, blomster, andet?

Papi​​rer

Hvis familien gerne selv vil ordne begravelsen/bisættelsen, skal de have alle relevante papirer:

  • Barnets fødselsattest eller jordemoderens fødselsanmeldelse (fås hos jordemoderen)
  • Eventuel navne eller dåbsattest udleveres af præsten eller kordegnen.
  • Dødsattesten udleverer afdelingen/kapellet.
Loven siger, at dødsfald skal være anmeldt senest 2 hverdage efter (hos kordegn eller bedemand), og at døde skal være begravet inden 8 dage.

Økonomisk hjælp til begravels​​en

I følge Sundhedsministeriets cirkulære nr. 17/91 kan man hos sygesikringen anmode om udbetaling af begravelseshjælp.Redaktør