Litteraturliste

Her kan du se en oversigt over nogle bøger, der handler om for tidligt fødte børn.

​​Når barnet er født for tidligt
Af Ola Didrik Saugstad (professor i børnesygdomme ved Oslo Universitet)
Udgivet af Munksgaards Forlag 2010

Tretten firkløvere
Af Anne-Marie Aaen (mor til for tidligt født barn)
Udgivet af forlaget Frydenlund i 2009

Neonatalogi – det raske og det syge nyfødte barn
Af Peitersen og Arrøe
Udgivet af Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck i 2008

Född för tidigt
Af Karin Stjernqvist (psykolog ved Neonatalklinikken i Lund)
Udgivet af Natur och Kultur (Sverige) i 1999

Sårbar men stærk - en brugsbog om for tidligt fødte børn
Af Mødrehjælpen af 1983 og Komiteen for Sundhedsoplysning
Udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning i 1998

Skrøbelig kontakt, For tidligt fødte børn og deres samspil med omgivelserne
Af Kirkebæk, Clausen, Storm og Dyssegaard
Udgivet af Dansk psykologisk forlag i 1994

Holde af og holde om. En bog om kontakten mellem forældre og for tidligt fødte børn
Af Rasmussen og Hartelius
Udgivet af Forlaget Broenge i 1993


Udenlandske h​jemmes​ider


BLISS
Den engelske præmaturforening
www.bliss.org.uk


Redaktør