Tværfaglig målsætning

​​

Et velfungerende tværfagligt samarbejde er afgørende for at opnå kvalitet, kontinuitet og helhed i pleje og behandling. Et middel til sikring af dette er operationelle tværfaglige mål.

I 1997 indledtes en målsætningsproces, hvor alle medarbejdere blev engagerede i tværfaglige grupper, med henblik på udarbejdelse af kvalitetsmål samt opstilling af proces-, struktur- og resultatkriterier. 

Processen drejede sig i høj grad om holdningsdiskussioner m.h.p. opnåelse af konsensus.

Vi har udarbejdet 12 standarder for vores tværfaglige kvalitetsmål, der fremstår som delmål til Neonatalklinikkens overordnede mål. Se dem i højre spalte.


Redaktør