Organisation og ledelse

Neonatalklinikken GN er en klinik i Rigshospitalets Juliane Marie Center for Børn, Kvinder og Forplantning. Klinikken er organiseret i 2 tværfaglige kliniske teams, der hver især varetager intensiv behandling inklusiv respiratorbehandling og patientforløb fra indlæggelse til udskrivelse. Hvert team består fast af en afdelin​​gssygeplejerske, en assisterende afdelingssygeplejerske, en sygeplejevejleder, omkring 60 sygeplejestillinger og en sekretær. Herudover er tilknyttet et hold bestående af læger, sygeplejersker, sekretærer, bioanalytikere og driftassistenter som arbejder på tværs af de to teams.​

​​
Klinikchef, overlæge

Steen Hertel

Tlf: 3545 8703
Fax: 3545 5025
E-mail: Steen Hertel

Overs​ygeplejerske
Mette Andersen

Tlf: 3545 8292
Fax: 3545 5025 
E-mail: Mette Andersen


​Klinikledelsen

 • Klinikchef, overlæge Steen Hertel
 • Oversygeplejerske Mette Andersen

Klinikrådet

 • ​Klinikchef, overlæge Steen Hertel
 • Professor, overlæge, dr.med. Gorm Greisen
 • ​​Oversygeplejerske Mette Andersen
 • Overlæge Christian Heiring
 • Overlæge Susanne Poulsen
 • Overlæge Ane Lando
 • Overlæge Thorkild Jacobsen
 • Overlæge Anne-Mette Bæk Jensen
 • Afdelingslæge Simon Trautner
 • Klinisk oversygeplejerske Janne Weis
 • Klinisk sygeplejespecialist Sanne Allermann Beck
 • Afdelingssygeplejerske Rikke Louise Stenkjær
 • Afdelingssygeplejerske Charlotte Helena Thode​
 • Sygeplejerske Lene Brage-Andersen
 • Sygeplejevejleder Linda Lundstrøm
 • Ledende lægesekretær Charlotte Blomberg
Redaktør