Ekspertområder

Her kan du læse om de ekspertområder, Neonatalklinikken arbejder inden for.

​​​Transport af alvorligt syge nyfødte og spæ​​dbørn

Et særligt hold af læger og sygeplejersker fra Neonatalklinikken henter børn fra Sjælland og Bornholm til Rigshospitalet. Lejlighedsvist hentes også børn fra Fyn, Jylland, Færøerne og Grønland, og der kan flyttes børn til behandling i udlandet.   

Børn i ECMO-be​​handling

Vi samarbejder nationalt og modtager jævnligt internationale patienter fra bl.a. Sverige, Finland og England til ECMO-behandling. 

Børn født mere end 12 uger for​​ tidligt

Vi behandler ca. 100 sådanne ekstremt for tidligt fødte børn om året. De fleste bliver født på Rigshospitalets fødeafdeling efter overflytning fra andre hospitaler på Sjælland pga. truende for tidlig fødsel, eller pga. komplikationer i graviditeten som fører til kejsersnit som sidste udvej. Behandlingen og plejen skal være så skånsom som mulig, men respiratorbehandling og operationer for komplikationer kan blive nødvendig. Knapt en tredjedel af børnene dør og 10-20% af de overlevende får senfølger, men de fleste børn bliver raske.

Børn med hjert​​​emisdannelser

De fleste er store og ellers normale nyfødte børn, som er blå eller har dårlig blodcirkulation eller vejrtrækning efter fødslen. De ligger på Neonatalklinikken mens de første behandlinger og diagnostik finder sted i samarbejde med børnehjertelæger og thoraxkirurger. De børn som bliver opereret flyttes til thoraxkirurgisk intensiv klinik efter operationen.

Børn med misdannelse i rygm​​arv eller hjerne, iltmangel ved fødslen, kramper, eller andre neurologiske sygdomme

Detaljeret diagnostik og vurdering af behandlingsmulighederne. Omhyggelig information af forældrene er nødvendig for at kunne beslutte, om det er rimeligt at prøve at få barnet til at overleve.

Børn med andre mi​​​​sdannelser

Der findes mange forskellige misdannelser: i spiserør, mellemgulv, tarm, nyrer, urinveje og kønsorganer. Børnene bliver opereret af børnekirurger og ligger på Neonatalklinikken før og efter operationen. Et barn kan have flere misdannelser, måske som et syndrom, og nogle børn med misdannelser har også kromosomfejl.

Intensiv behandling af nyfø​​dte og spædbørn op til 2 år

Disse patienter er ikke bare små, de reagerer også anderledes på alvorlig sygdom og på behandlingen end voksne. Behandling og pleje kræver derfor særlig erfaring. Der kan være brug for nasal-CPAP – ekstra tryk for at holde lungerne udfoldede, eller respirator. Hvis lungefunktionen eller kredsløbet svigter helt er det muligt at hjælpe med ECMO-behandling (se ovenfor).

Redaktør