SafeBoosC

SafeBoosC står for 'Safeguarding the brain of our smallest Children'

SafeBoosC er et forskningsprogram, hvor vi tester den kliniske værdi af at monitorere hjernens iltning med nær-infrarød spektroskopi kombineret med en vejleding til læger og sygeplejersker, om hvad man kan gøre, hvor iltningen af hjernen bliver for lav eller for høj. 

Vi vil undersøge, om det kan forbedre chancen for, at ekstremt tidligt fødte børn overlever uden psykomotoriske handicap.


SafeBoosC-II projektet begyndte på et lille møde på Dragør badehotel 2-3 April 2009.

Tankegangen bag projektet er, at en monitoring af hjernens iltning kombineret med intervention overfor værdier uden for normalområdet vil medføre:

  • en reduceret belasting af hjernen i form af hypoksi og hyperoksi
som vil medføre

  • mindre hjerneskade (som viser sig ved EEG suppression, moleculære biomarkører for hjerneskade i blodet, og ultralyd og MR billeder af hjernen) 
som vil medføre

  • færre psykomotoriske handicap (det 'patient-relevante' resultat).
Ovenstående årsagskæde blev testet i et pilot forsøg med 10 børn og i et randomiseret forsøg med 166 børn, hvor den akkumulerede belastning af hypoksi og hyperoksi i hjernen var det primære outcome. Vi er i øjeblikket i gang med en efterundersøgelse af børnene i 2-års alderen. 

Målet er, at projektet skal fortsætte med et 10 x større randomiseret forsøg, som skal foregå i 17 Europæiske lande hvor 93 neontalafdelinger har meldt sig som interesserede. 

Vi har søgt EUs forskningsprogram Horizon2020 om finansiering. Vi var 5 Europæiske neonatalafdelinger i Dragør i, da projektet blev skitseret i 2009, nu er vi 19 medlemmer af konsortiet i 2015. 


Redaktør