Forskningsudvalgets kommissorium

​Opgaver 

 • Tage medansvar for at Neonatalklinikken lever op til Rigshospitalets og JMC’s mål for forskning 
 • Vedligeholde en oversigt over forskningsaktivitet i Neonatalklinikken 
 • Vedligeholde hjemmesidens indhold om forskning 
 • Holde periodiske tavlemøder 
 • Godkende projekter, der inddrager klinikkens patienter og/eller personale 
 • Arbejde for at en tiltagende andel af klinikkens patienter tilbydes deltagelse i forskning 

Sammensætning 

 • Udpeges af afdelingsledelsen 
 • Afdelingsledelsesrepræsentation 
 • Professor er født medlem 
 • Tværfaglig, 2 læger, 2 sygeplejersker og 1 sekretær. 

Arbejdsform 

 • Formanden laver dagsorden, indkalder og skriver referat 
 • Referater lægges på P-drev


Redaktør