Neonatalklinikkens udviklingsprogram

​At yde omsorg for intensivt pleje- og behandlingskrævende nyfødte og for tidligt fødte børn samt småbørn er meget komplekst. 

Det er en udfordring at kombinere den nødvendige teknologiske invasive pleje og behandling med en sensitiv og individualiseret tilgang, så neurofysiologisk udvikling støttes. Samtidig må barnets forældre anerkendes og støttes i deres rolle som de vigtigste omsorgsgivere for deres barn. Det er derfor nødvendigt at udvikle og styrke flere handlemåder i praksis: Kognitivt-instrumentelle, æstetisk-ekspressive og moralsk-praktiske handlemåder.


I Neonatalklinikkens Oplærings- og kompetenceudviklingsprogram søger vi at realisere visioner og værdier for sygeplejen i JMC præsenteret i "Udviklingskatalog for sygeplejersker i Juliane Marie Centret" samt Neonatalklinikkens overordnede målsætning.


Vi ser læring som en proces, hvori flere elementer indgår. Vi ser den læring, der finder sted i klinisk praksis, som særligt betydningsfuld. Når du handler i praksis og reflekterer over konkrete situationer sammen med en erfaren neonatal sygeplejerske oplever vi, at læring finder sted. Derudover er den teoretiske begrundelse for praksis gennem læsning af litteratur og deltagelse på teori-kurser samt refleksion over praksis i sygeplejefaglig vejledning væsentlige elementer i kompetenceudviklingsprogrammet. Du er selv primært ansvarlig for din læring og medansvarlig for læringsprocessens forløb indenfor de rammer vi har etableret i klinikken. Når adgangskriterier til optagelse på Intensiv Specialuddannelse er opfyldt, er du klar til at søge optagelse på denne. Intensiv specialuddannelse udbydes hver 6. måned ved opslag i klinikken.


Du kan læse mere om Neonatalklinikkens kompetenceudviklingsprogram i vedhæftede dokument.​Redaktør