Sygeplejestuderende

​Information til sygeplejestuderende vedrørende klinisk ophold på Neonatalklinikken ved daglige vejledere fra Neonatalklinikken.

Neonatalklinikken tilbyder klinisk undervisning for sygeplejestuderende på primært modul 11 og 12 samt enkelte på modul 2,4 og efter aftale på modul 13 og 14. Afdelingen er kendt for at have et godt studiemiljø, og der lægges vægt på høj faglighed og udvikling.


Neonatalklinikken er opdelt i 2 teams med følgende opdeling:​

  • Maturteam: Nyfødte børn med neurologiske lidelser og større børn mellem 34. graviditetsuge – 2 år med behov for intensiv pleje og behandling. Børn med medfødte abdominalkirurgiske eller kardiologiske tilstande – herunder Ekstra Corporal Membran Oxyginering (ECMO)
  • Præmatur: Meget til ekstremt tidligt fødte børn, dvs. før 34. graviditetsuge, samt væksthæmmede børn < 1000 gr.


Der er cirka 60 sygeplejersker ansat i hvert team.

Som studerende vil du få tildelt to sygeplejersker, der vil vejlede dig i plejen af patienterne. I vil i fællesskab reflektere over den udførte sygepleje med henblik på koblingen mellem teori og praksis. Sigtet er, at du trænes i at gøre rede for de udførte sygeplejehandlinger samt hvilke værdier og kundskaber, du bygger dine handlinger på. Du er medansvarlig for planlægningen af dit eget studieforløb, og du vil blive en del af et netværk med andre studerende i Juliane Marie Centret.

Du skal være indstillet på, at du i starten kan opleve et manglende teoretisk grundlag, da der på sygeplejeskolerne ikke er mange undervisningstimer i pædiatri. Dette bliver der taget højde for på afdelingen og du vil bl.a. i løbet af den første uge blive nærmere introduceret til klinikkens værdigrundlag, dokumentationsredskaber og plejeformer. Der er også dagligt sygeplejekonference på afdelingen, hvor aktuelle neonatale problematikker tages op. Vil du vide mere om sygeplejens virksomhed/værdigrundlag og plejeformer i Neonatalklinikken, se følgende:Der er 4 kliniske vejledere - Bodil Pille, Pernille Sejr Olsen​, Sara Huld Sveinsdóttir Tackie og Anne Mørup Mellergaard - tilknyttet hele Juliane Marie Centret, som tager sig af undervisning, refleksion og klinikker. Pernille er den kliniske vejleder for de studerende i Neonatalklinikken. For at læse mere om uddannelsesforløb, mål, undervisning og de kliniske vejledere se:Redaktør